De redactieleden Rina Florijn, Herman Meerbeek en Hermien Bannink (vlnr) 'Onder d'n Krioezeboom waarnaar het ledenblad is vernoemd. Foto: Jan Hendriksen

De redactieleden Rina Florijn, Herman Meerbeek en Hermien Bannink (vlnr) 'Onder d'n Krioezeboom waarnaar het ledenblad is vernoemd. Foto: Jan Hendriksen

Onder d’n Kroezeboom in een nieuw jasje

Algemeen

Ledenblad van Old Reurle

Door Jan Hendriksen

RUURLO – Ze waren in het verleden gemeengoed voor menige (sport)vereniging: leden- of clubbladen. Door de digitalisering zijn ze grotendeels verdwenen en vervangen door nieuwsbrieven. Voorbeelden hiervan zijn onder meer De Hazewind van voetbalvereniging Ruurlo en Time Out van volleybalvereniging Tornax. Maar een ledenblad dat fier overeind is gebleven in de laatste decennia is Onder d’n Kroezeboom, het kwartaalblad van de Historische Vereniging Old Reurle.

In het oprichtingsjaar van de vereniging, 1984, verschenen de eerste twee nummers van het blad. Vervolgens zijn er elk jaar, zonder uitzondering, vier nummers verschenen. Onder d’n Kroezeboom mag dus met recht een ‘kwartaalblad’ genoemd worden. “We zijn inmiddels met de 38ste jaargang bezig en deze week verschijnt nummer 149 in een geheel nieuw jasje”, zo verklaart Herman Meerbeek die samen met Rina Florijn en Hermien Bannink de huidige redactie vormt van het kwartaalblad. In de beginjaren van Onder d’n Kroezeboom was het een eenvoudig gestencild blaadje. Naarmate de technische mogelijkheden groter werden is er in de loop van de tijd regelmatig wel iets aan het uiterlijk van het blad veranderd. “Nu leefde ook al enige tijd bij het bestuur van Old Reurle en bij de redactie de wens om het kwartaalblad weer eens in een nieuw jasje te steken. Door het onverwachte faillissement van de drukker moest er ook uitgekeken worden naar een andere drukker. Een mooi moment om tegelijkertijd te werken aan een nieuw uiterlijk”, aldus Herman Meerbeek, die een aantal jaren geleden weer terugkeerde naar zijn geboortegrond in de Achterhoek. De vernieuwde Onder d’n Kroezeboom verschijnt in full colour. De opmaak is professioneel. In de nieuwe vormgeving is niet al het oude overboord gegooid. Het beeldmerk van de Kroezeboom en de oude kleur groen zijn gehandhaafd. Herman Meerbeek: “Want als historische vereniging wil je de waardevolle zaken uit het verleden natuurlijk bewaren.”

Inhoud
Nu gaat het vanzelfsprekend niet alleen om het uiterlijk van het blad, zo stelt Meerbeek. “De inhoud is ook van belang. We willen als redactie graag een blad maken van en voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in de ‘geschiedenis’ van de voormalige gemeente Ruurlo. ‘Geschiedenis’ in de breedste zin van het woord. Het kan gaan om artikelen die handelen over een ver verleden, waar een grondig archiefonderzoek aan ten grondslag ligt. Maar het kan net zo goed gaan over kleinere, meer recente gebeurtenissen die interessant zijn. Bijvoorbeeld verhalen van mensen over hun leven in de wederopbouwperiode (1945-1965). Over hoe het toen was om kind te zijn. Hoe was het thuis? Hoe was het op school? Het is ook leuk als bijvoorbeeld kinderen van groep acht hun opa’s en oma’s interviewen en daar een verhaal over maken. Het kan ook gaan over tradities en gewoontes, de streektaal, boerderijen en hun bewoners, gebouwen, interessante voorwerpen, de ‘geschiedenis’ van een vereniging of instelling bij een jubileum. Kortom: alles uit de eigen leefomgeving kan aan de orde komen.”

Helpen
De redactie wil dan ook een blad maken met een gevarieerde en interessante inhoud en heeft mensen nodig die hierbij behulpzaam willen zijn. Helpen kan door zich aan te melden voor de redactie. Maar het kan ook door zo maar eens een stukje over een onderwerp aan te leveren. “Men hoeft geen goede schrijver te zijn. Wij als redactie helpen zo nodig graag. Ook suggesties voor onderwerpen zijn welkom”, aldus Herman Meerbeek. De redactie hoopt dat het ‘nieuwe jasje’ van Onder d’n Kroezeboom voor extra motivatie zorgt om mee te werken aan een goed en voor veel mensen interessant kwartaalblad.

Voor meer informatie en bijdragen kan men contact opnemen met Herman Meerbeek, tel. 06 30564426 of via meerbeekherman@gmail.com.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo