Windmolens mogelijk weer stap dichterbij

Algemeen

BORCULO - Zoals in het klimaatakkoord is vastgelegd, moeten 30 regio’s in Nederland via de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) gezamenlijk 35 TWh aan grootschalige zonne- en windenergie opwekken. De afspraak is dat dit jaar nog, 2021, de RES-sen 1.0 worden vastgesteld. Afgelopen dinsdag stemde het college van Berkelland in met de concept Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek 1.0. Windmolens bij Neede zijn mogelijk weer een stap dichterbij.

Door Rob Weeber

De RES Achterhoek vermeldt hoeveel de regio bijdraagt aan de opwekking van grootschalige energie en op welke manier. Berkelland verplicht zich voor de concept RES Achterhoek 1.0. tot de aanleg van maximaal 139 hectare aan zonneparken, waarvan 128 hectare op landbouwgrond, zoveel mogelijk zonnepanelen op de (bedrijfs)daken en de opwek van 0,071 TWh energie met windmolens. Het conceptdocument is echter geen juridisch bindend document, maar een onderliggend stuk voor het beleid van provincie, waterschap en gemeenten. De dagelijkse besturen van provincie, waterschap en gemeenten hebben al ingestemd. De volgende ronde is voor gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap. Als ook deze horde is genomen, wordt RES Achterhoek 1.0 aan het Rijk gepresenteerd.

Berkelland kiest voor mening inwoners
Het conceptdocument is vanaf 13 juli openbaar voor de inwoners en in te zien tot 9 september. Voor de regio Achterhoek geldt dan dat er geen inspraak meer mogelijk is op regionaal niveau. Het college echter kiest voor een andere strategie alvorens de raad na 9 september een beslissing moet nemen. Het collegebesluit vermeldt hierover: ‘In de regionale bijeenkomsten was er nog geen sprake van concrete keuzes en zoekgebieden per gemeente. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners ook daarop een reactie kunnen geven voordat u een besluit neemt over de RES 1.0. Ook kan de inbreng van onze inwoners op de RES belangrijke input zijn voor de herijking van het RODE beleidskader. Wij verwachten dat we daarin uiterlijk in oktober een vervolgstap kunnen zetten. Zolang er geen herijking van het beleidskader door de raad heeft plaatsgevonden, nemen wij geen initiatieven voor grootschalige energieopwekking in behandeling.’ Anders dan de overige gemeenteraden in de Achterhoek, die al in september een besluit nemen, zal de raad in Berkelland derhalve niet eerder dan 23 november besluiten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo