Foto: Frank Dogterom voor zijn pand waar de stichting is gevestigd. Foto: Rob Weeber
Foto: Frank Dogterom voor zijn pand waar de stichting is gevestigd. Foto: Rob Weeber

Stichting Blijdschap Voor De Dieren zoek gastgezinnen

Algemeen

BORCULO - Frank Dogterom was ondernemer, maar werd voor langere tijd door ziekte uitgeschakeld. Toen hij weer was opgeknapt, verkocht hij zijn bedrijf en koos voor een sociaalmaatschappelijke carrière. Iets waarbij hij mensen kon helpen, werd zijn doel. Hij verbond er en passant huisdieren aan. Na een kleine omzwerving richtte hij in 2019 de Stichting Blijdschap Voor De Dieren (BVDD) op. Een van de activiteiten van de stichting werd het (tijdelijk) onderbrengen van huisdieren bij gastgezinnen. Er worden gastgezinnen gezocht.

De stichting bestaat twee jaar en in ieder jaar heeft Dogterom een doel gerealiseerd. Het eerste jaar richtte hij zich op certificering van de stichting gericht met als gevolg dat de BVDD erkend is door het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF), de toezichthouder voor goede doelen. In het tweede jaar van het bestaan kwam de nadruk te liggen op voedselpakketten voor dieren en de herplaatsing ervan. Dit jaar is hij vooral bezig met het aantrekken van gastgezinnen die tijdelijk een huisdier willen opnemen.

Voedselpakketten gaan uitsluitend via bewindvoerders

De Stichting BVDD helpt dierenbezitters die niet of onvoldoende in staat zijn om hun huis- of boerderijdier te onderhouden. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Een ervan is een financiële, een andere kan een langdurige ziekte- of verslavingsopname zijn of zelfs een detentieperiode. “Wij verstrekken voedselpakketten, maar de aanvrager is altijd een onderneming die in de sfeer van bewindvoering werkt. De dierenbezitter kan dus niet rechtstreeks bij ons aankloppen,” aldus Dogterom. “Wij werken samen met zo’n 2500 bewindvoerderskantoren uit het hele land. Per week versturen wij via hen 30 tot 40 pakketten van zo’n 23 kg. per stuk. De ontvangers betalen alleen de verzendkosten ad 10 euro.”

Gevolgen van corona nu al zichtbaar

Een tweede dienst die de stichting verleent, is de definitieve herplaatsing van dieren. Het verschil met de reguliere asielen is volgens Frank dat zijn stichting meer maatwerk kan leveren. Bijvoorbeeld kan in een contract worden afgesproken dat de voormalige eigenaar wel zijn huisdier kan blijven zien. De derde dienst waarop de stichting is gestoeld tenslotte is die van de dierbuddy, het gastgezin voor dieren. Inmiddels heeft de stichting zo’n 660 dierbuddy’s in het bestand, gezinnen die in een straal van 10 km een dier tijdelijk willen opnemen. Dit aantal is echter onvoldoende en de stichting komt graag in contact met mensen die dierbuddy willen zijn. “Er is veel leed onder dieren,’ erkent Frank. “Mensen nemen soms ondoordacht een huisdier en realiseren zich onvoldoende de consequenties. Ik zie nu al de gevolgen van de coronacrisis. Laatst kreeg ik bericht van iemand die zei dat hij binnenkort niet meer thuis kon werken en dus van zijn 7 maanden oude huisdier af wilde. Dit is, vrees ik, nog maar het begin.”

De stichting komt graag in contact met mensen die als dierbuddy willen fungeren. Ook mensen die een donatie willen doen, zijn van harte welkom. Meer informatie is te lezen op de website.


www. bvdd.eu

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant