Contact Barchem wil graag meedenken over nieuwe huizen waar in Barchem behoefte aan bestaat. Foto: Vereniging Contact Barchem

Contact Barchem wil graag meedenken over nieuwe huizen waar in Barchem behoefte aan bestaat. Foto: Vereniging Contact Barchem

Contact Barchem peilt woningbehoefte

Algemeen

Begin juni enquête onder inwoners Barchem en Zwiep

Door Jan Hendriksen

BARCHEM - De Werkgroep Wonen van Vereniging Contact Barchem houdt begin juni een enquête te houden onder de inwoners van Barchem en Zwiep over het wonen in Barchem nu en in de toekomst.

Zoals bekend is er momenteel een nijpend tekort aan huur- en koopwoningen, dat in de koopsector zorgt voor heftige prijsontwikkelingen. Het antwoord van de gemeentepolitiek hierop is bouwen. De gemeente Lochem is op dit moment dan ook bezig met het opstellen van een woonvisie voor de periode tot 2030 in Lochem en de andere woonkernen in de gemeente. Dit moet resulteren in 1300 nieuwe woningen in de hele gemeente Lochem. Voor Barchem komt dit uit op een plan van circa 70 tot 75 nieuw te bouwen woningen. Hiervoor zijn al enkele plannen in ontwikkeling.

Meedenken
“Een flinke uitdaging waar wij ons als werkgroep graag voor willen inzetten om de leefbaarheid in het dorp aantrekkelijk te houden. Ook willen we graag meedenken bij de ontwikkeling van deze plannen, aan wat voor huizen is behoefte”, zegt Albert Wonnink namens de Werkgroep Wonen van Contact Barchem. Zodra de gemeente Lochem het plan Barchem aan de raad heeft gepresenteerd gaat de werkgroep in overleg met de gemeente.
Een eerste aanzet voor de kernvisie is mogelijk al in juni van dit jaar. De werkgroep wil hier onafhankelijk en onpartijdig de belangen behartigen van de Barchemers. Albert Wonnink: “Om als werkgroep een goede gesprekspartner te zijn richting gemeente is het voor ons belangrijk om te weten welke wensen er in ons dorp leven. Vandaar een enquête onder de Barchemers om de wensen en behoeftes te peilen.” In de komende editie in juni van het ledenblad BarchBerichten van Contact Barchem wordt de enquête meegestuurd. Bij supermarkt Centerrr staat tijdelijk een stembus waar de enquête tot 1 juli kan worden ingeleverd.

Anoniem
Er komt ook een mogelijkheid om de enquête online in te vullen via de website van Contact Barchem. “Dit geeft mensen die niet in Barchem wonen, maar dit wel zouden willen ook de gelegenheid om hun wensen aan te geven. Deelname is geheel anoniem. We rekenen op een flinke respons en met de informatie die we hieruit verzamelen kunnen we ons zegje doen tijdens het overleg met de gemeente Lochem”, aldus Wonnink.
De resultaten van de enquête zullen worden gepubliceerd in de volgende editie van Barchberichten en op de website van Contact Barchem.


www.contact-barchem.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant