Er zijn talloze bewaren tegen de afsluiting van de spoorwegovergang aan de Loorsteeg in Ruurlo. Foto: PR.

Er zijn talloze bewaren tegen de afsluiting van de spoorwegovergang aan de Loorsteeg in Ruurlo. Foto: PR. 

Bezwaren tegen afsluiting spoorwegovergang Loorsteeg

Algemeen

Zowel buurtbewoners Wierssenhook als STAR betreuren afsluiting

Door Jan Hendriksen

RUURLO – Zowel Stichting Toeristische Activiteiten Ruurlo (STAR) als buurtbewoners van De Wierssenhook uit Ruurlo hebben in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Berkelland laten weten dat men het zeer betreurt dat de spoorwegovergang aan de Loorsteeg wordt afgesloten voor wandelaars en fietsers.

“Uit de pers hebben wij vernomen dat het college voornemens is om medewerking te verlenen aan het verzoek van ProRail tot sluiting van deze spoorwegovergang. Deze overgang is al geruime tijd gesloten voor gemotoriseerd verkeer en nu alleen nog maar toegankelijk voor voetgangers en fietsers en voorzien van een doorgangsbeperking door middel van hekwerken. Het sluiten van deze spoorweg overgang betreuren wij in hoge mate”, aldus de buurtbewoners in de brief aan het college en de raad. De Loorsteeg is volgens de buurtbewoners een geliefd wandelpad vanuit de buurt en de nabij gelegen woonwijken Everwennink en ‘t Loo. “Dagelijks maken veel mensen gebruik van deze steeg om via het natuurgebied De Meene een wandeling te kunnen maken, een ommetje van en naar het dorp en de buurt. Ook maakt de Loorsteeg deel uit van talrijke toeristische wandelroutes. Het college vindt het realiseren van een spoortrap te kostbaar en maatschappelijk onverantwoord in relatie tot het beperkte gebruik van deze overweg”, aldus de buurtbewoners. Ten aanzien van het eerste, het plaatsen van een spoortrap, zijn de buurtbewoners het volkomen eens. Een spoortrap zou ook absoluut niet passen in deze natuurlijke omgeving. “Maatschappelijk gezien lijkt het ons echter wel verantwoord om deze overgang open te houden. Wij denken dat een eenvoudige en minder kostbare voorziening is aan te brengen door het plaatsen van een belsignaal, al dan niet in combinatie met een knipperlicht. Immers te voet en per fiets kan een dergelijk signaal niet onopgemerkt blijven bij het naderen van een trein”, aldus de buurtbewoners. De buurtbewoners vragen dan ook aan het college het besluit te heroverwegen en in samenspraak met ProRail de door hen aangedragen oplossing te realiseren.

Diverse wandelingen
Ook Stichting Toeristische Activiteiten Ruurlo (STAR) betreurd in hoge mate het afsluiten van deze spoorwegovergang. “De Loorsteeg is niet alleen een geliefd wandelpad voor de mensen uit Ruurlo, maar is ook opgenomen in diverse wandelroutes. Onder andere te vinden in uitgaven zoals ‘De mooiste landgoedwandelingen’, ‘Wandelen op de rand van bos en boerenland’, ‘Rondwandeling Ruurlo’ en ‘Hap en Stap Ruurlo’. Sluiting van deze overweg heeft dan ook aanzienlijke consequenties voor dit toeristisch product”, aldus voorzitter René Swienink van de STAR/VVV Ruurlo. Ook de STAR denkt dat een eenvoudige en minder kostbare voorziening de oplossing is: het aanbrengen door het plaatsen van een belsignaal, al dan niet in combinatie met een knipperlicht. De STAR vraagt dan ook om die oplossing te realiseren.

Petitie
Ook is er inmiddels sinds donderdag 6 mei door Marjan Regelink een petitie gestart via de website Avaaz Burgerpetities tegen de afsluiting van spoorwegovergang in de Loorsteeg. “Er maken zoveel Ruurloërs en toeristen gebruik van deze steeg voor een heerlijke wandeling in het aansluitende bosgebied van De Meene. Tevens sluit deze route aan op het Liefdespad en aansluitend kan men ook nog Museum MORE aandoen. Kom op Ruurloërs, dit moeten we niet willen. Er zijn echt wel andere alternatieven te bedenken zoals slagbomen”, aldus de initiatiefnemer van de handtekeningenactie. Na een dag hadden al bijna driehonderd personen de petitie ondertekend.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo