Stichting Fonds 2013 keert 45.000 euro uit

Algemeen

BORCULO - De Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 15 april weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementenbijdragen behandeld.

Evenementenbijdragen
Door de coronabeperkingen waren er slechts acht aanvragen voor een evenementenbijdrage. Hiervan is er één afgewezen en is een concert in de Kluntjespot niet doorgegaan vanwege het aanscherpen van de coronabeperkingen.

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van 300 euro: Halloween Weekend van G.V. Borchlo, het gratis openstellen van de ijsbaan door ijsclub Borculo, het schoolschaatsen is niet doorgegaan vanwege Corona, muziekbingo voor de Haarlose bevolking, dorpskwis Geesteren in juli of november 2021, Pinkster Prik tournooi van K.V.Olympia '22 op tweede pinksterdag. Buurtvereniging Lange Wal – Hofstraat kan 400 euro tegemoet zien voor deelname aan de lichtroute van het septemberfeest 2021. Een bijdrage wordt alleen uitgekeerd als het evenement daadwerkelijk doorgaat.

Projectaanvragen
De hoogste bijdragen van ieder 10.000 euro werden toegekend aan drie aanvragen.

Sportstichting Dijkhoek voor het vervangen en uitbreiden van de veldverlichting, kosten 64.500 euro, Sportclub Haarlo voor het aanleggen van een multifunctioneel playcourt, kosten 102.000 euro en Stichting Borculo, beleef de Berkelstad voor een kunstwerk van Annemiek Punt, kosten 50.000 euro.

Proeftuin Nettelhorst kan eenmalig 3.500 euro tegemoet zien voor het maken, drukken en verspreiden van magazine TOEKOMST voor het buitengebied tussen Borculo en Lochem, geraamde kosten 21.000 euro, EGVV Gelselaar is 3.500 euro toegezegd voor het boren van een nieuwe puls en bijpassende pomp, geraamde kosten ruim 9.000 euro. Werkgroep begraafplaats van Gelselaars Belang krijgt 2.000 euro voor de aanschaf en plaatsing van een schaftkeet geschatte kosten 6.000 euro, Stichting Berkellandse Uitdaging krijgt 1.500 euro voor realisatie van een Cultuurboek ter promotie van alle kunst en cultuur in de gemeente Berkelland, kosten 22.500, Stichting Dorpshoes Gelster kan 1.350 euro tegemoet zien voor het geluiddempend maken van de Grote Kökk'n in het Dorpshoes, geschatte kosten 4.000 euro. G.V. Borchlo krijgt 1.000 euro voor nieuwe software voor de ledenadministratie, kosten ruim 3.600 euro. Voor de aanschaf van een AED voor de buurtvereniging Morsmanshof wordt conform de voorwaarden 350 euro vergoed.
Eén aanvraag is aangehouden voor het inwinnen van nadere informatie en vier aanvragen zijn afgewezen omdat ze niet aan onze voorwaarden voldoen.

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen. Nieuwe aanvragen dienen voor 1 juli ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden en beperkingen
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl. Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.
Belangrijke voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de activiteit in de voorbereidende fase dient te zijn.
Reeds plaatsgevonden activiteiten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
Als er sprake is van een vergunningplicht bij de gemeente voor een evenement dan komt alleen de aanvrager van de vergunning in aanmerking voor een bijdrage.

Voor de evenementenbijdragen geldt dat per organisatie maximaal twee evenementen per kalenderjaar worden gehonoreerd. Bij de projectbijdragen is dit één aanvraag per kalenderjaar.
Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Op de website www.fonds2013.nl zijn de aanvraagformulieren te downloaden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant