Webinar: wie is de baas in de gemeente?

BERKELLAND - Wie is de baas in de gemeente. Dit is één van de vragen die zal worden beantwoord tijdens een digitaal avondje ‘kennismaken met gemeentepolitiek’ dat de Partij van de Arbeid Berkelland op donderdagavond 27 mei houdt. De webinar is opgezet met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

Tijdens de avond informeert de PvdA belangstellende inwoners van Berkelland over het besturen van een gemeente en de rol en positie van politieke partijen daarin. De partij hoopt deelnemers te interesseren voor een toekomstige actieve rol in de gemeentepolitiek. De bijeenkomst staat in het teken van informatie-uitwisseling; staat open voor iedereen en heeft geen partijpolitiek karakter.
Mede aan de hand van praktijksituaties zullen de volgende onderwerpen de revue passeren:
- Wat zijn (in grote lijnen) de taken die volgens de wet zijn toegewezen aan de gemeentelijke overheid in relatie tot de centrale overheid (de staat), de provinciale overheid en de waterschappen?
- Wat is de positie van een gemeente binnen de veiligheidsregio, met buurgemeenten en in samenwerkingsverbanden?
- Wat moet en wat mag een gemeente zelf bepalen?
- Wie heeft welke rol en welke verantwoordelijkheid bij het besturen van een gemeente: college van burgemeester & wethouders; gemeenteraad; griffie; gemeentesecretaris; ambtelijke organisatie?
- Van voorstel tot besluit naar uitvoering: hoe gaat dat in de praktijk in de gemeenteraad? (B&W; voorzitter; fracties; coalitie & oppositie; presidium; agendastukken; voorbespreking in raadscommissies; moties; amendementen; behandeling en debat in eerste en tweede termijn; stemmen)
- En tenslotte: hoe kom je in de gemeenteraad?

Gasten
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 22 uur. Tijdens de webinar zullen enkele gasten vertellen over hun functie, verantwoordelijkheden en rollen in het besturen van een gemeente.
Belangstellenden kunnen zich tot en met zondag 16 mei per e-mail aanmelden bij Henk Atema, secretaris van de Partij van de Arbeid Berkelland: henkatema@gmail.com. Om mee te kunnen doen moet een deelnemer de beschikking hebben over een pc of laptop (met camera, microfoon en luidspreker) en een internetverbinding.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden