Informatiebijeenkomst zonneweide Twijggraven

BERKELLAND - Om de Achterhoek duurzaam te versterken zal ook in de regio zelf duurzame energie opgewekt moeten worden. Hiervoor ontstaan verschillende initiatieven. Agem en lokale energiecoöperatie BerkellandEnergie hebben de handen ineen geslagen en samen de Coöperatie Zonneweide Twijggraven opgericht om een zonneweide te ontwikkelen. Op woensdag 28 april wordt er een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd waarin omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden worden bijgepraat over de plannen.

De initiatiefnemers Agem en BerkellandEnergie vinden het belangrijk dat Achterhoekers zelf grip houden op de eigen energievoorziening. Hierbij wordt in kaart gebracht wie welke wensen heeft en waar mogelijkheden liggen. Maar ook waar knelpunten liggen en hoe de initiatiefnemers die samen met omwonenden kunnen oplossen. Tijdens de informatieavond wordt het plan gepresenteerd dat wordt ingediend bij de gemeente Berkelland.

Landschappelijke inpassing
Op basis van gesprekken met direct omwonenden en betrokken organisaties is de landschappelijke inrichting van het zonneveld samen vormgegeven. Ideeën en wensen van de omgeving zijn zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve inrichtingsplan voor het stuk grond van ruim elf hectare, gelegen tussen de Needse Tolweg en de N315 te Geesteren. Een landschapsarchitect van adviesbureau Eelerwoude, neemt de online aanwezigen mee in het ontwerp van zonneweide Twijggraven en laat zien op welke wijze de ontvangen ideeën en wensen zijn opgenomen in de landschappelijke inpassing.

Samen doen en samen eigenaar
Alle inwoners van gemeente Berkelland kunnen samen mede-eigenaar worden en voor omwonenden is het financieel aantrekkelijk om mee te investeren in het project. Een bestuurslid van Coöperatie Zonneweide Twijggraven U.A. zal tijdens de digitale informatieavond geïnteresseerden bijpraten over het lokaal eigendom en de mogelijkheden om financieel deel te nemen. De coöperatie is voor 100% eigenaar van de zonneweide. Dit maakt het project uniek in de Achterhoek.

De informatieavond vindt plaats op woensdag 28 april van 20:00 tot 21:30 uur. In verband met de huidige coronamaatregelen vindt de bijeenkomst digitaal plaats. Aanmelden kan tot en met 27 april via www.agem.nl/twijggraven.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden