Afbeelding

Lezers schrijven | Paalschildpad

Algemeen

Paalschildpad

In deze tijden van crisis beleven we soms met schik en verbijstering de nieuwsgaring met open mond.

Een aantal voorbeelden van deze buitengewone verwarring betreft omstreden beslissingen van gezagdragers op verkeerde momenten, frauderende bestuurders, bijna illegale belangenverstrengelingen, incapabele managers, een regelmatig falende overheid.

Bij de bestrijding van Covid wordt kennelijk onvoldoende of niet of geluisterd naar medische experts en de burgers worden steeds weer op het verkeerde been gezet en worden onrustig. Het is niet zo verbazingwekkend dat er overal protestgroepen ontstaan.

De huidige issue over vreemdelingenrecht, (zie boek Ongehoord van de betreffende advocaten) is weer een nieuw, maar toch ook oud, voorbeeld van 'onze' incapabele bestuurders van onder andere de IND. De menselijke maat wordt hier stelselmatig overboord gegooid. De uitvoering van het vreemdelingenrecht toont beangstigende gelijkenissen met de zogenaamde 'Toeslagenaffaire' welke zich nog immer hemeltergend voortsleept.

Voor een effectief werkende overheid en goed bestuur is het van essentieel belang dat de juiste mensen op de juiste plek zitten, maar helaas doemt het verhaal van de Paalschildpad nu weer duidelijk aan de horizon. Een korte uitleg wellicht voor mensen die onbekend zijn met het begrip Paalschildpad.

Een buitenlandse vriend, wees me nog niet zo lang geleden op het verschijnsel van de Paalschildpad. In sommige werelddelen is de gevreesde parabel van de 'Fencepole Turtle' (Engels voor paalschildpad; red.) een begrip en het schijnt dat er zelfs trofeeën voor worden uitgereikt.
In Nederland komt de schildpad niet voor in het wild maar in de landen waar ze wonen wordt het als volgt omschreven:

'Als je op een landweg rijdt, langs een hek met palen, en je ziet ineens op één van die palen een schildpad zitten, dan is dát de Paalschildpad….' Dit roept natuurlijk om een nadere verklaring en de uitgebreidere beschrijving van de Paalschildpad is als volgt:

'Je weet, dat hij daar niét op eigen kracht terecht gekomen is. Hij is daar zeker niet op z’n plaats. Zolang hij daar zit, heeft-ie geen idee wat hij moet doen. En je móet je natuurlijk afvragen, welke dwaas ‘m daar heeft neergezet …?'

  1. Als deze analyse op mensen zou worden toegepast, is dat uiteraard geen compliment, maar zoals gezegd, schildpadden komen hier binnen onze grenzen niet voor … Toch?

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant