Palmpasen wordt een bundeling van krachten

Algemeen

BORCULO - Met Palmpasen wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht, een week voor Zijn dood en Verrijzenis. Symbool voor deze intocht is het maken van een palmstok. Hiermee kan in optocht door een kerk of een plaats gelopen worden. Omdat dat dit jaar niet kan, hebben de kerken van Borculo hun krachten gebundeld om samen een invulling aan Palmpasen te geven.

De laatste jaren werd Palmpasen al oecumenisch gevierd. Het ene jaar vanuit de Nederlands Hervormde kerk. Het andere jaar vanuit de RK kerk. Daarna konden de kinderen met hun palmstok, in optocht door Borculo lopen, de Volharding voorop. Dat is dit jaar helaas niet mogelijk. Wat wel mogelijk is, is een oecumenische dienst online, op zondag 28 maart om 10.00 uur, verzorgd vanuit de Joriskerk. Deze is bij te wonen via www.pgdewijngaard.nl. Misschien is het voor kinderen wel mogelijk om na de dienst met de palmstok door de kerk te lopen. Kinderen die graag een palmstok willen maken kunnen zich voor 24 maart aanmelden via ikbenervoorjou@pgdewijngaard.nl . Mocht het toch nog niet mogelijk zijn bij elkaar te komen dan worden de materialen hiervoor thuis bezorgd.

Na afloop van de online dienst zal er in elke plaats een kerk geopend zijn van 11.00 tot 14.30 uur. In Borculo is dat de RK kerk, In Haarlo en Gelselaar de Nederlands Hervormde kerk en in Geesteren de Gereformeerde kerk. De RIVM-regels zullen in acht worden genomen en daarom worden mensen gevraagd zoveel mogelijk in eigen woonplaats de kerk te bezoeken.

Ook hebben de kerken gezamenlijk een bulletin uitgegeven waarin onder andere de betekenis van Palmpasen wordt uitgelegd. In het bulletin staan QR-codes waarmee men toegang krijgt tot bijvoorbeeld de kerkdiensten of een Spotify-lijst met muziek. Een puzzel en een recept voor het broodhaantje op de palmstok ontbreken natuurlijk ook niet. Deze bulletins zijn middels het kerkblad aan alle gemeenteleden en parochianen bezorgd. En achterin elke kerk liggen exemplaren die meegenomen kunnen worden.

De katholieke kerk heeft daarnaast als gebruik om met Palmpasen, palmtakken te wijden. Omdat er in ons klimaat geen palmbomen zijn, worden in plaats daarvan buxustakjes gebruikt. Dit takje staat symbool voor overwinning op de dood. Meestal wordt deze achter een crucifix gestoken. Achterin de RK kerk staat een mand met gewijde palmtakjes. Het staat iedereen vrij een takje mee naar huis te nemen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant