Sporthal 't Rikkenhage. Foto: Jan Hendriksen
Sporthal 't Rikkenhage. Foto: Jan Hendriksen

Sporthal Ruurlo: ‘onwil of onkunde?’

Algemeen

RUURLO - Het wil maar niet vlotten met de aanwijzing van een nieuwe locatie voor een sporthal in Ruurlo. Een eerder plan stuitte op grote kritiek van de inwoners van Ruurlo. De wethouder zou haar voorkeur voor locatie de Meene doordrukken. Inwoners voelen zich bij de zoektocht naar een geschikte locatie onvoldoende betrokken, net als de raad. De wethouder moest haar huiswerk overdoen. Dinsdag krijgt de raad echter opnieuw van wethouder Bosman een voorstel voorgelegd dat de wenkbrauwen van sommigen doet fronsen.

Jolanda Kuipers van D66 voelt zich bijna bezwaard dat ze het voorstel tijdens de raadsvergadering niet als een hamerstuk kan afdoen. Eindelijk was er een goed overleg geweest met Anjo Bosman over deze portefeuille in de commissie sociaal. En weer is er de teleurstelling dat ze toezeggingen van de wethouder niet terugvindt in het aanvullende raadsvoorstel. Toezeggingen rond de te hanteren wegingsfactoren, het moment van participatie van stakeholders daarbij, het gebruik van schetsontwerpen voor mogelijke locaties in het proces en de inzet van een onderzoekbureau. De nota ontbeert structuur en is volgens haar een zoekplaatje geworden. Kuipers: “Is het onwil of onkunde om dit proces zorgvuldig te doorlopen?” Kuipers is blij met de energie die collega Marcellino Kropman van de VVD in het proces steekt om wel een transparante nota op te stellen.

De wethouder benadrukt dat ze de toezeggingen die ze deed in de commissie zal nakomen. Die staan volgen haar ook wel degelijk in het raadsvoorstel. Verder benadrukt ze dat ze zich maximaal zal inzetten voor participatie. Bosman: “Het is aan de raad het amendement te bespreken. Ik heb daar niets van te vinden, dat is aan uw raad. Ik zal mijn toezeggingen nakomen, die zijn nog makkelijk te vinden op het internet.” De raad steunt unaniem het door Kropman geamendeerde raadsvoorstel ‘Locatieonderzoek binnensportaccommodatie Ruurlo’. Voor Gemeentenbelangen en het CDA was het amendement daarvoor niet nodig geweest. Voor het onderzoek komt een krediet beschikbaar van € 60.000. De nieuwe accommodatie zal de verouderde sporthal ’t Rikkenhage vervangen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo