He Oranje Festijn op archieffoto. Foto: Rob Stevens

He Oranje Festijn op archieffoto. Foto: Rob Stevens

Regels voor evenementen overzichtelijk in één document

Algemeen

Voor als evenementen weer kunnen

BERKELLAND - In Berkelland zijn jaarlijks zo’n 350 grotere en kleinere evenementen. Als organisator heb je dan rekening te houden met de omgeving en andermans belangen. Daarvoor zijn regels opgesteld. Er zijn heel veel regels die in meer of mindere mate van toepassing zijn op evenementen. Dat maakt de organisatie van een evenement er niet makkelijker op. Want waar heb je nu precies rekening mee te houden? De gemeente heeft daarom alle regels die voor de organisatoren van een evenement van belang zijn, bijeen gebracht in één document met de toepasselijke titel: ‘Regels voor evenementen’.

Door Rob Stevens

Burgemeester van Oostrum: “In deze tijd van corona zou je bijna niet meer weten wat een evenement is. Evenementen zijn belangrijk voor een gemeenschap. Maar er is wel veel regelgeving mee gemoeid, steeds meer. Met welke regels heb je als organisatie nu precies te maken? We hebben nu voor het eerst alle regels mooi overzichtelijk in één document samen gebracht. Om het organisatoren makkelijker te maken. De komende weken gaan we dat document bespreken met hen, in een aantal digitale bijeenkomsten. Het is mogelijk dat dat nog tot aanpassingen leidt.”

In het definitieve document komt straks een overzichtelijk infogram met afbeeldingen en ja-nee-vragen. Zo is snel af te lezen aan welke regels een evenement moet voldoen. Dan weet de organisatie wat hen nog te doen staat voordat daadwerkelijk een vergunning kan worden verleend. Aan welke regels wordt getoetst en of er meer nodig is dan alleen een evenementenvergunning.
Dat is afhankelijk van de categorie waar het evenement onder valt: A, B, B+ of C. Door met categorieën te werken is niet steeds opnieuw een beoordeling nodig. De categorie indeling hangt af van het aantal mensen dat bij het evenement wordt verwacht, de tijdsduur van het evenement en de invloed op de openbare ruimte wat betreft toegankelijkheid en geluid. Evenementen die onder de A- en B-categorie vallen zijn relatief klein. Dan is een ruimtelijke procedure niet nodig. Die heeft Berkelland het meest, echt grote evenementen zijn hier nauwelijks. Alle evenementen worden opgenomen in de evenementenkalender.

De gemeente vraagt alleen een omgevingsvergunning als ze denkt dat de impact van het evenement op een gebied aanzienlijk is. Organisatoren, belanghebbenden, inwoners en ondernemers, worden bij een omgevingsvergunning bij elkaar gebracht voor overleg. Zo kan zo goed mogelijk met een ieders belangen rekening worden gehouden.

Tijdens evenementen is de taak van de overheid toe te zien op de openbare orde en veiligheid en het tegengaan van overlast. Het meest gehanteerde instrument daarvoor is een vergunning verbonden met voorschriften. Voorschriften met betrekking tot bereikbaarheid, de verstrekking van zwak-alcoholische dranken, eindtijden, geluidsnormen, afval en schoonmaak, tenten, beveiliging en geneeskundige inzet. Verder zijn er tips om een evenement duurzamer te organiseren. Vervuiling tegengaan blijkt vaak eenvoudiger dan gedacht.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant