Keurig op zes meter van elkaar staan de palen aan beide zijden van de Herkampweg. Foto: Jan Hendriksen

Keurig op zes meter van elkaar staan de palen aan beide zijden van de Herkampweg. Foto: Jan Hendriksen

Tientallen markeringspalen aan Herkampweg en Tolhutterweg

Algemeen

RUURLO - Ze verschenen sinds begin december 2019 in Ruurlo, onder meer aan de Hukkersdijk: de houten palen die de grens aangeven tussen de grond van de gemeente Berkelland en die van particulieren. De meest recente palen in Ruurlo verschenen eind vorige maand massaal aan de Herkampweg en Tolhutterweg.

Door Jan Hendriksen

Keurig gerangschikt op zes meter afstand van elkaar staan de palen aan weerszijden van de Herkampweg. En dat leverde een bezienswaardige aanblik op. Versterken van de biodiversiteit en zorgen voor een 'mooi aantrekkelijk landschap' waren redenen voor de gemeente Berkelland om de palen te plaatsen. Maar ook het weer duidelijk afbakenen van de gemeentegrond omdat verschillende particulieren de bermen aan hun percelen hadden ‘toegevoegd’.
De palen zijn inmiddels op enkele tientallen plaatsen in de gemeente Berkelland geplaatst. Naast vergroting van de biodiversiteit is het afbakenen volgens de gemeente Berkelland ook goed voor de landschappelijke waarde, recreatie en toerisme(beleving), cultuurhistorie en het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven.

Belemmering
Agrarisch ondernemer Bert Klein Kranenbarg aan de Hukkersdijk in Ruurlo liet eind december 2019 in een reactie aan Achterhoek Nieuws weten dat het zeker zijn bedoeling was geweest om de berm van de gemeente in te pikken voor zijn bedrijfsvoering. "Het ging er mij om de berm netjes te houden. Ook was het aangrenzende weiland gemakkelijker te bewerken. Ik ben zeker niet blij met de palen, het is toch een belemmering als je op je perceel bezig bent. Oppassen dat je er niet met de machines tegenaan rijdt zodat er schade ontstaat. Machines worden steeds groter en je hebt steeds meer ruimte nodig."
"De bermen moeten ruiger worden, zegt de gemeente Berkelland, maar hoe gaat dat met het onkruid dat daar zal groeien en zich gaat vermeerderen en dat wij liever niet in ons weiland hebben. Van dat onkruid gaan onze koeien echt geen melk geven. En dan niet te vergeten het opslaghout dat er gaat groeien. Dit is toch iets waar ik niet blij van word”, zei Klein Kranenbarg destijds.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant