Hans van Rheenen (l.) en Bert Hakkert zien uit naar collega’s die meehelpen met het uitzenden van de online kerkdiensten. Foto: PR

Hans van Rheenen (l.) en Bert Hakkert zien uit naar collega’s die meehelpen met het uitzenden van de online kerkdiensten. Foto: PR

Online dienst trekt meer ‘kerkgangers’

Algemeen

RUURLO - De dorpskerk in Ruurlo blijft vanwege de coronamaatregelen leeg, en toch worden de zondagse kerkdiensten al geruime tijd door meer mensen gevolgd dan vóór de pandemie toesloeg. Het aantal van 130 tot 150 ‘kerkgangers’ die thuis de online dienst bijwonen is aanmerkelijk groter dan bij de ‘oude’ kerkdiensten, een trend dat zich in het hele land voordoet.

In veel kerkelijke gemeenten en parochies in ons land is men net zoals in Ruurlo overgegaan op online kerkdiensten. Er blijkt in deze coronatijd duidelijk meer behoefte aan bemoediging en verbondenheid. Toen in het voorjaar van 2020 de corona pandemie toesloeg, was het aanvankelijk nog mogelijk om met vijftig mensen een kerkdienst bij te wonen. Dat aantal werd vervolgens bijgesteld naar dertig en sinds enige tijd is ook dat kleine aantal niet meer welkom. En toch is er een kerkdienst. Enkele gemeenteleden en de dominee verzorgen vanuit de Dorpskerk deze dienst via de website van ‘kerkdienstgemist’ die thuis op een laptop of tablet kan worden gevolgd.

Snel geschakeld
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem heeft een jaar geleden snel geschakeld. Aanvankelijk werd alleen geluid uitgezonden, maar de behoefte aan een beeldverbinding bleek groot. Daarom is er geïnvesteerd in apparatuur voor geluid én beeld. Dat blijkt een succes. Waar vóór corona op zondagmorgen zo’n 75 mensen naar de Dorpskerk kwamen, wordt er thuis nogal eens door het dubbele aantal gekeken. Gemiddeld zijn er elke zondagmorgen zo’n honderd toestellen met de Dorpskerk verbonden. Veelal kijken meerdere mensen samen en is er dus sprake van zo’n 130 tot 150 kijkers/kerkgangers die de dienst geheel of gedeeltelijk volgen.
Hoewel niemand in de toekomst kan kijken, is de verwachting dat als de noodzaak tot online diensten er niet meer is, deze toch blijven bestaan, naast de traditionele diensten in de kerk. Thuis een kerkdienst volgen, korter of langer, met een kopje koffie op tafel, werkt drempelverlagend. Dat geldt natuurlijk voor mensen met een fysieke beperking voor wie de kerkgang moeilijk is, maar ook de mentale drempel blijkt lager te zijn.

Techniek
‘Online gaan’ is makkelijker gezegd dan gedaan. Er moet apparatuur worden aangeschaft en er zijn vrijwilligers nodig die daar de nodige affiniteit mee hebben. In Ruurlo zijn het Bert Hakkert en Hans van Rheenen die samen met de kosters alles verzorgen wat technisch nodig is. Zij prijzen zich gelukkig met de samenwerking met het bedrijf Wesotronic dat niet alleen de apparatuur levert, maar dankzij de ervaring in veel kerken ook in de praktische uitvoering veel ondersteuning biedt.
Hans van Rheenen zegt daarover: “Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze uitzendingen. Gelukkig begrijpen ze ons en leren ze ook nog wel iets van onze inzichten!” Bert Hakkert maakt van de gelegenheid gebruik een oproep te doen aan vrijwilligers die het leuk vinden om de uitzendingen te verzorgen. “Het uitzenden van een kerkdienst kost vooraf meer tijd dan de uitzending op zondagmorgen zelf. Denk bijvoorbeeld aan de voorbereidingen om via PowerPoint teksten in beeld te brengen.”
“Voor elke dienst maken we een draaiboek waarin we vastleggen welke beelden op welk moment gewenst zijn. We hebben onlangs een tweede camera geïnstalleerd, waardoor we de beelden kunnen laten overvloeien. Dat moet je wel zoveel mogelijk in het draaiboek plannen. De mensen (m/v) die wij graag aan ons team toevoegen hoeven geen lid te zijn van onze kerk, maar moeten wel regelmatig beschikbaar zijn, affiniteit hebben met het in beeld brengen van de dienst, accuraat zijn en om kunnen gaan met PowerPoint. Wie naar een uitzending kijkt, begrijpt wel waarom.”

Fonds
In het hele land worden inmiddels kerkdiensten uitgezonden dankzij de organisatie ‘Kerkdienst gemist’, die zich specialiseert in het live streamen. Voor de dienstverlening wordt een bescheiden vergoeding gevraagd. De kosten van de aanschaf van alle apparatuur in de Dorpskerk drukken echter zwaar op de begroting van de kerk. Bovendien blijft zonder fysieke kerkgangers op zondagmorgen de opbrengst van collectes ver achter.
Al met al slaat dat een fors gat in de begroting. Om dat te dichten is het Fonds Kerkdienst Gemist in het leven geroepen. Het College van Kerkrentmeesters, verantwoordelijk voor de financiën in de protestantse gemeente, nodigt de kerkgangers thuis uit om aan dat fonds bij te dragen. Dat kan door (regelmatig) een bedrag over te maken naar bankrekening NL50 RABO 0309 6345 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem o.v.v. ‘Fonds Kerkdienst Gemist’.
De zondagse diensten vanuit de Dorpskerk Ruurlo beginnen om 10.00 uur. Ze zijn te volgen via onderstaande website. Meer informatie over welke dominee de dienst leidt, wanneer bijzondere thema’s aan de orde zijn is te vinden op de tweede website.


www.kerkdienstgemist.nl
www.pknruurlobarchem.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo