GroenLinks stelt vragen over plaatsing antennemasten

GroenLinks stelt vragen over plaatsing antennemasten

BERKELLAND - GroenLinks Berkelland heeft enkele vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Gelderland over een door het college afgegeven omgevingsvergunning voor de plaatsing van een antennemast door KPN nabij Haarlo. De Rechtbank heeft in twee procedures een aantal bezwaren gegrond verklaard. Feitelijk komt het er volgens GroenLinks op neer dat het oordeel inhoudt dat het het beleid dat aan het plan ten grondslag ligt landschappelijk en maatschappelijk niet deugt.

GroenLinks wil van het college weten of het voornemens is om in beroep te gaan dan wel zich neer te leggen bij de uitspraak. Verder is de partij van mening dat de uitspraken van de Rechtbank actie nodig maken, en vraagt het college ook vindt dat het voor de verdere uitbreiding van het antennemastennetwerk van belang is dat er duidelijkheid komt over een aantal zaken. Daarbij denkt GroenLinks aan beantwoorden van vragen als 'waar willen we wel/geen masten?', 'wie betrekken we bij plaatsing van een mast in het voortraject van inspraak en erkennen we als belanghebbende?' en 'hoe komen we tot een actualisering en upgrading van de gezondheidsnormen bij de beoordeling?', en wellicht nog meer aspecten die verbetering nodig hebben. De partij wil van het college weten of het die mening deelt, wat het college gaat doen, en zo nee, waarom geen actie wordt ondernomen. Ook wil GroenLinks weten of het college de mening deelt dat er, voordat er nu verder gegaan wordt op andere plaatsen (Needse Berg/Noordijk) eerst méér duidelijkheid moet komen in de beleidscriteria die worden gebruikt en of de bestaande beleidsnotitie hieromtrent wordt aangepast en hoe de gemeenteraad hierbij wordt betrokken.

GroenLinks hoopt dat het college over het huidige beleid in gesprek gaat met dorpsorganisaties en inwoners. Ook ziet GroenLinks hierin een nadrukkelijker rol weggelegd voor de gemeenteraad.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden