Actie Kerkbalans van groot belang voor de kerken
Zowel de protestantse als de katholieke geloofsgemeenschap doen mee aan de actie Kerkbalans. Foto: Wietse van den Berg
Zowel de protestantse als de katholieke geloofsgemeenschap doen mee aan de actie Kerkbalans. Foto: Wietse van den Berg

Actie Kerkbalans van groot belang voor de kerken

RUURLO – De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat deze week van start. Aan de parochianen van de RK Geloofsgemeenschap Sint Willibrordus in Ruurlo en de leden van de Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem wordt in de komende weken gevraagd hoeveel zij over hebben voor het werk in de kerk, in hún kerk.

Joke Cornelissen, voorzitter (ad interim) van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente, en Jan van Dijk, coördinator van de Actie Kerkbalans in de RK Geloofsgemeenschap, leggen graag uit waarom het resultaat van Kerkbalans zo belangrijk is voor de continuïteit van hun kerken.
Joke Cornelissen geeft meteen duidelijkheid: “Parochies en protestantse gemeenten krijgen geen subsidie, zij moeten zelf voorzien in hun financiële middelen. De opbrengst van Actie Kerkbalans bepaalt in hoge mate wat mogelijk is. In de begroting van de Protestantse Gemeente wordt de opbrengst van Actie Kerkbalans geraamd op 68% van de totale inkomsten in 2021. Duidelijker kan ik het niet zeggen.” Jan van Dijk beaamt dat: “Je zult begrijpen dat dit in de RK parochie niet echt anders is. Alleen als Kerkbalans een succes is, kunnen we Gods woord blijven verkondigen, onze parochianen aandacht geven op momenten dat dit nodig is en ons kerkgebouw in stand houden.”

Voor de eigen kerk
In Ruurlo werken de protestantse gemeente en de parochie nauw samen om van de Actie Kerkbalans een succes te maken, ieder met een eigen aanpak, maar samen met één doel voor ogen: het werk in hun kerk moet doorgaan. “Het kerkenwerk in onze gemeente, maar ook het onderhoud van de Dorpskerk, vragen elk jaar weer om veel geld. Wie van buiten naar onze kerk kijkt, ziet mogelijk alleen de kerkdiensten op zondagmorgen”, zegt Joke Cornelissen. “Wat niet voor iedereen zichtbaar is, is echter zeker zo belangrijk. Door de week worden er gemeenteleden bezocht die te maken hebben met ziekte, eenzaamheid of verdriet, er zijn gespreksgroepen en kinderen worden vertrouwd gemaakt met de waarden van het geloof. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Daarmee voelen en ervaren we dat de kerk ons verbindt en steunt.” Jan van Dijk knikt instemmend: “Ik zou hetzelfde gezegd kunnen hebben over waar wij in onze parochie aan werken. Wij zijn weliswaar twee verschillende kerken, maar wel met veel overeenkomsten. In de praktijk kunnen we elkaar steeds vaker vinden. Samen aandacht vragen voor Kerkbalans is dus heel logisch. Financieel werken we echter niet samen, ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen geloofsgemeenschap. Elke kerk benadert dus zijn eigen leden met de vraag wat zij over hebben voor hun eigen kerk.”

Mooie vooruitzichten
Joke Cornelissen heeft goed nieuws. “Wij gaan dit jaar op zoek naar een nieuwe predikant! Ds. Gaastra vertrok eind 2018. De afgelopen jaren is duidelijk gebleken, dat we de professionele inbreng van een predikant missen. We zijn heel blij, dat we binnenkort kunnen beginnen met het beroepingswerk. We zoeken een predikant voor 60%, want een full-timer zit er financieel helaas niet in. Ik hoop dat we na komende zomer een nieuwe predikant kunnen verwelkomen. Misschien ben ik iets te optimistisch, maar dat mogen we best zijn aan het begin van het nieuwe jaar. Als de opbrengst van Actie Kerkbalans het mogelijk maakt, kunnen we ook een parttime kerkelijk werker aanstellen. Hiermee wil ik het belang van een goed resultaat nog eens extra onderstrepen.”

Jan van Dijk: “Gefeliciteerd met dat mooie vooruitzicht! Wij hebben gelukkig ook iets moois om naar uit te zien in 2021. Ons kerkgebouw, een Cuyperskerk, bestaat 150 jaar. Natuurlijk wordt daaraan aandacht besteed. Zo beginnen onze geloofsgemeenschappen dus hoopvol aan het nieuwe jaar. Of alle plannen kunnen worden gerealiseerd? Het antwoord is aan onze leden en parochianen.”

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden