<p>Mark van Schie. Foto: PR</p>

Mark van Schie. Foto: PR

De Betekeniseconomie – wat zie je ervan in de praktijk

REGIO - In deze rubriek staat de Betekeniseconomie centraal, een term die is ontleend aan de opvattingen en het werk van onder andere dr. Kaj Morel (1971). De Betekeniseconomie kijkt vanuit een sociaalpsychologische blik naar het huidig economisch model van vrijemarkteconomie dat na de Tweede Wereldoorlog ontstond. Dit model is gebaseerd op maximale, individuele vrijheid en groei. De Betekeniseconomie streeft een nieuw, toekomstig economisch model na dat op andere, gemeenschappelijke waarden gebaseerd wordt en meer ‘oprechte verantwoordelijkheid voor de wereld na ons’ laat zien. In deze rubriek komen mensen aan het woord die met hun denk- en handelswijze aansluiting zoeken bij het gedachtegoed van de Betekeniseconomie. Deze week besteden we aandacht aan incassodeskundige Mark van Schie van INcompanyCASSO.

Mark van Schie (1981) is geboren en getogen in Groenlo. Door een stage bij een deurwaarderskantoor tijdens zijn studie MER aan het Saxion rolde hij in de wereld van gerechtsdeurwaarders, schuldeisers en schuldenaren. Hij had affiniteit met het vak en besloot zich verder te ontwikkelen. Na een hbo-studie Recht in Utrecht werd hij beëdigd als kandidaat gerechtsdeurwaarder. In 2012 zette hij de volgende stap, een eigen incassobureau: INcompanyCASSO. Het bureau richt zich zowel op bedrijven als particulieren. “Mijn motivatie om een eigen kantoor te beginnen had met de gebruikelijke handelspraktijken van toen te maken. Standaard werd 15% van het te innen bedrag in rekening gebracht aan de schuldeiser, ongeacht de tijd die eraan werd besteed. Daarnaast zeggen veel kantoren op no-cure-no-pay basis te werken, maar dat wekt verkeerde verwachtingen want niemand werkt voor niks. Ik ben toen overgegaan op een tarief op basis van werkelijk gewerkte uren, eerlijk en transparant. Dat was op z’n zachtst gezegd vernieuwend in de branche en werd niet overal begrepen.”

'Een incassoprocedure is voor mij maatwerk'
Mark verwierf de afgelopen jaren met zijn bedrijf een goede en betrouwbare reputatie, niet in de laatste plaats door zijn manier van werken en optreden. “Een incassobureau is in mijn ogen meer dan puur incassant, eerder bemiddelaar. Ik sta dan ook op het standpunt dat de schuldenaar zijn of haar verhaal moet kunnen doen in plaats van alleen maar een aanmaning krijgen. Niet iedereen is het namelijk eens met het te vorderen bedrag en dan kan de emotie hoog oplopen als je je teveel op de betaling zelf focust. Verdere escalatie in plaats van de-escalatie is in niemands voordeel. Het vertraagt de boel alleen maar en vergroot de kans dat het tot een gerechtelijke procedure komt, met alle kosten van dien. Natuurlijk vertegenwoordig ik mijn klant, voor hem moet ik immers het te vorderen bedrag binnenhalen. Maar de weg erheen moet beide partijen een goed gevoel geven. Er is natuurlijk wel een verschil tussen iemand die niet kan en iemand die niet wil betalen. Iedere incassoprocedure is daarom maatwerk voor mij. Bovendien geldt dat zodra ik het te incasseren bedrag binnen heb, dit binnen een dag op de rekening van de opdrachtgever staat. Het is immers niet mijn geld.” Maatwerk heeft volgens hem nog een ander voordeel. Niet iedere debiteur neemt automatisch contact op met zijn crediteur. Soms blokkeert het schaamtegevoel het overleg. Dan is het fijn dat er een onafhankelijke derde partij tussen zit. Als iemand veel schulden heeft en er zelf niet meer uit komt, verwijst hij door naar schuldhulpverlening. Soms is zo’n duwtje in de rug nodig.

BeslagHulp
Bij particulieren is het praten over schulden vaak nog een taboe, helemaal tegenover een werkgever. Daarom heeft Mark vorig jaar de dienst ‘BeslagHulp’ opgericht. “BeslagHulp is een dienst die zich puur op de werknemer richt. Huishoudens die schulden hebben, lopen niet zelden de kans dat er beslag wordt gelegd op het loon, zogenaamd derdenbeslag. Dat wordt uitgevoerd door de deurwaarder en de werkgever is verplicht hieraan mee te werken. Die mag vanaf dat moment niet meer het gehele salaris aan de werknemer overmaken, slechts de beslagvrije voet. Maar dat bedrag wordt berekend aan de hand van gegevens die de werknemer aan de deurwaarder verstrekt. Die eerste echter staat onder emotionele druk en de kans dat hij niet alle gegevens (juist) opgeeft, is reëel. De werknemer krijgt dan iedere maand minder dan waar hij recht op heeft.” Voor dat soort gevallen, maar ook ter voorkoming van financiële problemen, kan de werkgever zich aansluiten door een abonnement af te sluiten bij BeslagHulp. Werknemers kunnen dan bij (dreigende) problemen contact met Mark opnemen. Hij gaat dan met de betreffende werknemer in gesprek en controleert de juistheid van de hoogte van de beslagvrije voet. Indien nodig, neemt hij contact op met de betreffende gerechtsdeurwaarder in verband met de verificatie van de gegevens. De gesprekken tussen de werknemer en BeslagHulp zijn kosteloos en vertrouwelijk, de werkgever krijgt hier niets van mee.

Regelgeving incassobranche
De handelswijze van incassobureaus wijkt in de praktijk nog wel eens af. Die verschillen in werkwijze binnen de branche hebben ook te maken met het ontbreken van regelgeving. Iedereen kan een incassobureau beginnen, papieren zijn niet nodig. Echter, vanaf 2021 gaat daar vermoedelijk wetgeving voor komen. Mark is bij de voorbereiding daarvan betrokken geweest op uitnodiging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Een van de voorwaarden is dat degene die een incassobureau bezit, zich straks verplicht moet laten bijscholen en een vereist aantal PE-punten (permanente educatie) per jaar moet halen. Mark behaalt al jaren PE-punten. Enerzijds om bij te blijven, maar ook omdat hij in het bezit is van het keurmerk van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs. Om als bureau dat kwaliteitskeurmerk te krijgen, moet je aan veel voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld kan een schuldenaar een klacht indienen bij het college van toezicht over het betreffende incassobureau.

Effecten coronavirus
Het is nog koffiedik kijken hoe precies de effecten van het coronavirus zullen uitwerken voor de incassobranche. Toch verwacht Mark een grote toename van zaken de komende maanden. “Sinds de laatste economische crisis vragen bedrijven zich minder kritisch af of inkopen wel betaald kunnen worden. Er wordt veel voorgefinancierd om een opdracht te kunnen realiseren. De kosten zijn dus al van te voren gemaakt. Bedrijven wachten vervolgens met betalen van facturen op elkaar, ze hebben nog te weinig buffer. Als de een niet betaalt, kan de ander dat dus ook niet. Het effect van die laatste crisis is nog niet helemaal weggevloeid. En nu komt de coronacrisis om de hoek. Het zou al beter gaan als iedereen zich aan een betalingstermijn van 30 dagen zou houden.”

Naast zijn bedrijf heeft Mark een bijzondere hobby ontwikkeld. Hij verhandelt bijzondere, luxe boeken. Van de opbrengst gaat een deel naar de aankoop van kinderboeken die hij onder meer met Kerst via de voedselbank aan kinderen van 0-12 jaar schenkt.


www.incompanycasso.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden