Ledenvergadering VV Ruurlo via internet

Ledenvergadering VV Ruurlo via internet

RUURLO - De jaarlijkse algemene ledenvergadering van voetbalvereniging Ruurlo, op maandag 19 oktober, vindt dit jaar plaats via internet. Wie niet voldoende digitaal onderlegd is mag naar de kantine op sportpark ‘t Rikkelder komen, maar daar is slechts plaats voor 25 personen. Leden moeten zich aanmelden voor de vergadering via secretaris@vvruurlo.nl.

Na de opening om 20 uur door voorzitter Henry Meutstege van VV Ruurlo worden de volgende agendapunten besproken:
- In memoriam, ingekomen stukken en mededelingen
- Notulen van de algemene ledenvergadering van 14 oktober 2019
- Jaarverslag van het bestuur 2019-2020
- Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2019-2020
- Verslag van de kascommissie, de goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting per 30 juni 2020
- Vaststelling van de contributies 2020-2021 en de vaststelling van de begroting 2020– 2021
- Benoeming lid van verdienste en huldiging van jubilarissen 25- en 50-jarig lidmaatschap
- Benoeming commissievoorzitter en benoeming lid kascommissie
- Voorstel tot wijziging van de statuten om ouders van jeugdleden stemrecht te geven op de ledenvergadering
- Rondvraag

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden