Stichting Fonds 2013 keert 28.000 euro uit

BORCULO - De Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 9 juli weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld. De vergadering van april heeft geen doorgang gevonden door de coronamaatregelen.

Evenementenbijdragen
Er zijn 28 aanvragen voor een evenementenbijdrage behandeld. Hiervan zijn er vier afgewezen en zijn er drie ingetrokken door de aanvrager en dertien komen te vervallen in verband met de beperkende maatregelen door corona. De volgende aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van 300 euro: Hamelandse Menners voor Men- en vaardigheidsconcours op 4 oktober, GSV '63 voor een dartwedstrijd op 17 en 18 januari, Sinterklaascommissie voor de intocht van Sinterklaas 2020, Vrouw Actief Haarlo voor een lezing van Stichting Reddingshonden op 11 februari , Stichting Synagoge voor het optreden van een Klezmerband op 8 maart, Zonnebloem Borculo/Haarlo voor een alternatief gebeuren in plaats van de busreis voor ouderen, Buurtvereniging Nobelstraat voor het realiseren van een zitvlonder bij de speel- en bloementuin, Mensenmensfotografie voor de expositie in september naar aanleiding van het boek 'Ik heb een klik met Berkelland'. Door de coronamaatregelen zijn de volgende evenementbijdragen komen te vervallen, omdat het evenement geen doorgang kon of kan vinden: Speelotheek Okidoki voor de Kleding en Speelgoedbeurs (krijgt wel vergoeding voor de gemaakte kosten van de flyers), Muziekvereniging Amicitia Geesteren voor het Geesters Maifest, Brandweer- en Stormrampmuseum voor de Brandweerwedstrijden basisscholen, Stichting Duursport Gelselaar voor de wandeltocht van 14 juni, Toneelvereniging De Eendracht voor de uitvoering 'De storm komt op', Stichting d'n Sproakelbarg voor het Pinksterconcours, Ouderensoos Haarlo – Haarlo's Belang voor jaarlijks reisje ouderen, Stichting Paasvuurbouwers Dijkhoek, Chr. Gem. Zangvereniging De Lofstem voor het bevrijdingsconcert op 17 mei, Toeristische Informatie Borculo voor de fietsvierdaagse, Muziekvereniging Excelsior Gelselaar voor het optreden naar aanleiding van het 75-jarig jubileum op 13 en 14 juni. Alle bijdragen voor de straatversieringen en optochtdeelname voor de zomerfeesten en septemberfeest 2020 komen ook te vervallen.
De voorwaarden voor een evenementenbijdrage is aangepast. Als er sprake is van een vergunningplicht bij de gemeente voor een evenement dan komt alleen de aanvrager van de vergunning in aanmerking voor een evenementbijdrage.

Projectaanvragen
De hoogste bijdrage werd toegekend aan Stichting Synagoge Borculo voor fase II herinrichting vrouwengalerij en wel 10.000 euro. Totale schatting van de kosten van het project is 65.300 euro. Tennisclub De Koem is 7500 euro toegezegd voor vervanging baanverlichting en hekwerk plus het uitbrengen van een jubileumkrant, geschatte kosten 26.700 euro. Aan KV Olympia '22 is 3500 euro toegekend voor verduurzaming van het clubgebouw, geraamde kosten 15.100 euro. Sportstichting Dijkhoek is 2500 euro toegezegd voor de aanschaf van een zitmaaier en regeninstallatie, geschatte kosten 6700 euro. Mr. H.W. Heuvelstichting krijgt 1600 euro voor het verstevigen van het gebint op de deel van de Lebbenbrugge, kosten ruim 4000 euro. Stichting de Berkelzomp is 300 euro toegezegd voor vervanging van de AED. Werkgroep aankleding binnenstad krijgt 300 euro voor de aankleding van de bloembakken voor de kerstperiode, onder voorwaarde dat de kerstbomen niet worden wit gespoten in verband met het zeer negatieve effect op het milieu. De aanvragen voor AED (herhalings-) cursussen zijn conform de voorwaarden vergoed, maximaal 20 euro per cursist of de werkelijke cursuskosten. Eén aanvraag is aangehouden, eerst moet duidelijkheid komen over de stand van zaken omtrent de fondsenverwerving en financiering. Tevens wordt gevraagd naar offertes ter ondersteuning van de kostenbegroting. Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen.
Nieuwe aanvragen dienen voor 1 oktober 2020 ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.

Voorwaarden
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag staan op de website van de Stichting Fonds 2013:.Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl.
Belangrijke voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de activiteit in de voorbereidende fase dient te zijn. Reeds plaatsgevonden activiteiten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
Voor de evenementbijdragen geldt dat per organisatie maximaal twee evenementen per kalenderjaar worden gehonoreerd. Bij de projectbijdragen is dit één aanvraag per kalenderjaar.
Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.
Op de website zijn de aanvraagformulieren te downloaden. Ook kan op het kantoor aan de Hessenstraat een aanvraagformulier worden opgehaald.


www.fonds2013.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden