Lezers schrijven | Reactie op brief initiatiefnemers

Reactie op brief initiatiefnemers aan de gemeenteraad

Wij, de stichting Omwonenden versus Windturbines, vertegenwoordigen de belangen van veel omwonenden en inwoners van Neede, Noordijk en Haarlo. Wij vinden het belangrijk om onze zorgen met u te delen rondom het windturbine project 'Avinkstuw'.

Informeren omwonenden
Alle informatie rondom het project hebben wij moeten lezen in de krant. Waaronder:de locaties, dat er overeenstemming is met de grondeigenaren en dat het plan 'Raad van State-proof' is. Over eenzijdige berichtgeving gesproken. Pas eind mei ontvingen wij een uitnodigingsbrief van de initiatiefnemers voor drie informatieavonden op 9, 11 en 16 juni. Deze uitnodigingsbrief was gericht aan alle omwonenden binnen een straal van 800 meter van een windturbine. Diverse omwonenden/belanghebbenden werden geweigerd voor de derde informatieavond. Tijdens de informatieavond werd al snel duidelijk waarom omwonenden waren geweigerd. Ruim driekwart van de zaal was gevuld met belangengroepen, waaronder de gemeenschapsraad Neede, Haarlo’s belang en Dorpsbelang Geesteren.Kennelijk hechten de initiatiefnemers meer waarde aan het creëren van draagvlak bij belangengroepen dan bij direct omwonenden.

Notulen
Tijdens de informatieavonden zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het notuleren van de bijeenkomsten. Alle aanwezigen zouden later de notulen ontvangen. De initiatiefnemers weigeren ons nu de notulen te sturen.

Angstverhalen
De Stichting stelt in haar brief dat veel zorgen zijn gebaseerd op onwetendheid. Let wel, de initiatief-nemers willen een project 'verkopen' en zullen voornamelijk argumenten gebruiken die hun eigen project ondersteunen.
Een aantal feiten:
* Waardedaling van woningen binnen een straal van 2 kilometer van minimaal 5%. Totaal: € 30.800.000 (dit is een ondergrens, het werkelijke getal kan veel hoger zijn).
* Volgens de initiatiefnemers wordt de overlast minder vanwege nieuwe technieken. “Ze worden hoger en productiever, maar ook stiller”, meldde de voorzitter van het project Avinkstuw onlangs in een dagblad. Windpark Spui (nabij Nieuw-Beijerland) is sinds mei 2019 operationeel. Het windpark bestaat uit vijf windturbines van 200 meter. De initiatiefnemers van dit project destijds: “Dit zijn de meest stille turbines die er zijn. Wij denken niet dat mensen ze horen.” De werkelijkheid: meer dan 915 klachten over geluid.

100% lokaal eigendom, een boterzachte intentie
Door het oprichten van een coöperatie wordt ten onrechte getracht een beeld te creëren alsof het een gedragen initiatief is van onder op. Niets is minder waar. Hooguit van een paar ondernemers die er brood in zien. Het klinkt goed en gaat er makkelijk in: 'de opbrengsten moeten lokaal worden besteed' en 'we gaan voor 100% lokaal eigendom'. Maar is dit zo? Wij betwijfelen dit.

Een windpark met een omvang van vijf turbines van 250 meter zal rond de 40 miljoen euro kosten. Als je enorm je best doet haal je misschien een paar miljoen euro op. Vervolgens is de kans groot dat de Windunie als reddende engel het project verder overneemt en financiert. Volgens de initiatiefnemers is de Windunie alleen aangetrokken om het project professioneel te begeleiden. De Windunie is een commerciële marktpartij en gevestigd te Utrecht. Het businessmodel van de Windunie is gebaseerd op het (mede) financieren en meedelen in de opbrengsten van de windturbines. Hierin wijken zij niet af van andere marktpartijen. Naast de Windunie kan de adviesclub Rebel uit Rotterdam, die door de initiatiefnemers is aangetrokken voor de financiering, ook financieel participeren in het project. Deze club participeert namelijk vaker in duurzaamheidsprojecten.

Geen vertrouwen
De initiatiefnemers willen nu op een grote reset knop drukken en opnieuw beginnen. Alsof we elkaar een hand geven, een streep eronder zetten en doen alsof er niets is gebeurd. Na maanden van onzekerheid en veel spanning begint het proces weer van voren af aan waarbij we onderling ook nog even mogen uitmaken hoeveel windturbines er uiteindelijk moeten komen. Men heeft het nu over een minimum van drie windturbines. Moeten wij dit als omwonenden met elkaar gaan uitvechten? Dat is namelijk wat er gaat gebeuren door met kleine groepen in gesprek te gaan zoals de initiatiefnemers nu willen. Het vertrouwen op een goede afloop hebben we niet, de schade die de initiatiefnemers hebben aangericht is te groot. Er is geen basis (meer).

Oproep
Beste volksvertegenwoordiger, wij doen een beroep op u. Stop dit proces. Ga actief met de inwoners van Berkelland in gesprek. Zoek draagvlak en verbinding en verdeel de lusten en lasten binnen Berkelland. Een uitgebreide versie van deze brief kunt u lezen op de website en op Facebook.


www.omwonendenvswindturbines.com

www.facebook.com/SOVW.Berkelland


Sichting Omwonenden versus Windturbines

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden