De Sportfederatie Berkelland krijgt steeds meer taken, juist ook om mensen gezond en fit te houden. Foto: PR
De Sportfederatie Berkelland krijgt steeds meer taken, juist ook om mensen gezond en fit te houden. Foto: PR

Sportfederatie Berkelland zwaar teleurgesteld

BERKELLAND - Ook de sport ontkomt niet aan de bezuinigingsdrift van de gemeente. De voorgenomen bezuinigingsvoorstellen (ruim drie ton) op de sport werden vorige week in de raad aangenomen. De Sportfederatie Berkelland (SFB) vertegenwoordigt 55 sportverenigingen. Een brief waarin de SFB haar zorgen uit over deze bezuinigingen, ondertekent door 43 verenigingen in Berkelland, heeft niet het gehoopte effect gehad.

Door Rob Stevens

Het is dan ook niet vreemd dat Gerrie Schäperclaus van de SFB zwaar teleurgesteld is in de politiek. Schäperclaus: “Ik had toch verwacht dat zo’n massaal ondertekende brief wel wat meer gewicht in de schaal zou leggen. Zeker als ik dat afzet tegen de aandacht die uitging naar de twee individuele zorgaanbieders die gebruik maakten van de ‘spreekgelegenheid voor publiek’, voorafgaand aan de raadsvergadering. De sportsector is de vorige bezuinigingsronden net te boven, we hebben in de afgelopen jaren fors en meer dan gemiddeld ingeleverd. De Perspectiefnota staat vol met nieuwe initiatieven om de kosten in de zorg binnen de perken te houden. En dan wordt de sport juist naar voren geschoven. Bijvoorbeeld als het gaat om preventie en de bijdrage aan een gezonde leefstijl.”

De SFB wordt zelf ook niet ontzien en levert 13 procent van haar budget in. Er vindt volgens de Perspectiefnota een herijking van de taken van de SFB plaats. Wat dat precies betekent moet in het gesprek met de wethouder duidelijk worden. Een uitnodiging is namelijk toch wel wat de SFB verwacht als reactie op hun brief. De sport is een beetje de oplossing voor alles geworden, voor allerlei doelgroepen, constateert Schäperclaus. "Sport moet ouderen fier en fit houden. De SFB verzorgt valtrainingen en sport in de wijken voor ouderen. Verenigingen leveren een bijdrage aan de integratie van statushouders. Een door de gemeente ingebrachte taak. Maar al die nieuwe taken moeten wel door vrijwilligers gedaan worden. Steeds meer taken met steeds minder geld. Om de kosten te drukken en verenigingen overeind te houden met steeds minder vrijwilligers zoeken verenigingen met steun van de SFB naar mogelijkheden van samenwerking. Eén bestuur kan bijvoorbeeld meerdere verenigingen besturen. En accommodaties kunnen gedeeld worden. Verenigingen worden zo wel meer en meer ondernemingen. Het is lastig om bij vergaande samenwerking de aloude clubgedachte vast te houden. Het gaat hier om processen die om een lange adem vragen. Dat gaat niet van de één op andere dag. Daarvoor is structureel geld nodig. Geen eenmalige potjes."

Bij het opstellen van de brandbrief, samen met sportbestuurders, hoorde Schäperclaus iemand verzuchten dat hij 'flauw werd van de gemeente, murw zelfs'. Maar ondanks dat ziet Schäperclaus toch een lichtpuntje. Het positieve van dit gezamenlijke geluid van sportbestuurders is wel dat blijkt dat toch iedereen voor zijn of haar eigen club staat. En het belang daarvan ziet. Ze is blij verrast met de massale steun, van de hele sector, en uit alle delen van de gemeente.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden