Het is voor Kunstkring B-Art vrijwel onmogelijk om bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand te garanderen. Foto: PR
Het is voor Kunstkring B-Art vrijwel onmogelijk om bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand te garanderen. Foto: PR

Kunstplein verzet naar 2021

BERKELLAND - Het Kunstplein van Kunstkring B-Art gaat dit jaar toch niet door. De organisatoren hadden gehoopt dat hun laatste evenement van dit jaar, dat pas na 1 september moest plaatsvinden, gewoon door zou kunnen gaan. Maar nu, na ruim drie maanden van hoop en twijfel, is het effect van de maatregelen die genomen werden om het coronavirus onder controle te krijgen nog steeds van dien aard dat alsnog moest worden besloten om nu ook het Kunstplein een jaar te verzetten.

Hoewel de maatregelen vooralsnog gelden tot 1 september, verwacht de kunstkring niet dat ze na die datum op hoofdlijnen anders zullen zijn. Het risico beboet te worden willen de organisatoren van het Kunstplein niet lopen. Gezondheidsrisico's evenmin. De enige optie die dan over blijft is zich te conformeren aan de richtlijnen. Maar die optie stuit op andere dilemma's. Zo is het voor Kunstkring B-Art ondoenlijk om op het terrein rondom De Lebbenbrugge, waar het Kunstplein gehouden zou worden, de anderhalve meter afstand tussen bezoekers te waarborgen en een verantwoorde doorstroom van de bezoekers te reguleren. Zeker op de plaatsen waar kunstenaars hun werkwijze zouden demonstreren en tijdens de spitsuren waar - zo leert de ervaring - grote aantallen mensen gelijktijdig het evenement komen bezoeken.

Bovendien hebben enkele kunstenaars aangegeven dat ze, om gezondheidsrisico's te mijden, nog twijfelen of ze deze keer wel mee zullen doen. Een laatste dilemma is dat, als de maatregelen toch zouden worden opgeheven, de tijd tussen 1 en 12 september gewoon te kort is om nog zaken zoals goede publiciteit te realiseren.

Inmiddels hebben de organisatoren alle deelnemende kunstenaars over hun besluit geïnformeerd. De meeste deelnemers hebben aangegeven dat hun inschrijving onverkort van kracht blijft en dat ze de nieuwe data (11 en 12 september 2021) voor het Kunstplein al in hun agenda hebben vastgelegd. Enkelen hebben aangegeven dat ze nu nog geen toezeggingen kunnen doen, omdat ze eerst meer zicht willen hebben op een wat ruimere jaarplanning. Dat betekent dat er mogelijk enkele plaatsen vrijkomen voor kunstenaars die in 2020 niet meer mee konden doen. Daarom heeft Kunstkring B-Art de inschrijving/aanmelding weer opengezet via www.kunstkringbart.com. Evenals dit jaar geldt: Wie het eerst komt ...

Alternatief
Omdat de Kunstkring het toch wel erg jammer vinden dat ze opnieuw een gelegenheid die ze aan kunstenaars boden om met hun kunst naar buiten te treden voorbij moeten laten gaan wordt intussen gezocht naar andere mogelijkheden om nog in 2020 een gelegenheid te creëren waarbij de coronamaatregelen geen belemmering hoeven te zijn. Zodra er iets gevonden is, laten zij het weten. Daarnaast zijn goede ideeën zeer welkom. secretariaat@kunstkringbart.com.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden