Maikel van der Neut en Carlien van der Krist op het trainingsveld van Reünie, waar het nieuwe schoolgebouw moet komen. Foto: Rob Stevens
Maikel van der Neut en Carlien van der Krist op het trainingsveld van Reünie, waar het nieuwe schoolgebouw moet komen. Foto: Rob Stevens

Bouw Campus De Wildbaan start in 2022

Algemeen

Nieuwe huisvesting voor Borculose afdeling van Staring College

Door Rob Stevens

BORCULO - Wethouder Maikel van der Neut en Carlien Krist van het Staring College, zien het helemaal voor zich: Campus De Wildbaan in Borculo. Als het een beetje meezit wordt begin 2022 de eerste paal geslagen en kan de nieuwbouw van de Borculose vestiging van het Staring College beginnen.

De twee bestuurders maken het nieuws vrijdagmiddag bekend in een persconferentie. Maikel van der Neut trapt af: “Het college heeft donderdag besloten dat we in 2022 beginnen met de bouw van ‘Campus De Wildbaan’. We zijn ervan overtuigd dat we met De Wildbaan de beste plek in Borculo hebben gevonden. Hier staan dan ook twee blije bestuurders. De keus voor een nieuwe locatie is uiteindelijk op deze plek gevallen omwille van de mogelijkheden wat betreft de ruimtelijke inpasbaarheid, de infrastructuur, de milieuaspecten, het draagvlak in de omgeving en de maatschappelijke meerwaarde. Het hele gebied wordt opnieuw ingericht en zal een geweldige kwaliteitsimpuls krijgen, waar heel Borculo van meeprofiteert.”

Sportverenigingen
Carlien van der Krist vertelt dat in korte tijd goede contacten zijn opgebouwd met de nabijgelegen verenigingen, zoals voetbalvereniging Reünie, korfbalvereniging Olympia en muziekvereniging De Volharding. De wederzijdse intentie is dat er nauwe samenwerkingsverbanden zullen ontstaan. Het proces stimuleert ook de onderlinge samenwerking tussen verenigingen. Wel zal er voor sommige verenigingen wat veranderen, omdat het nieuwe Staring College met gymzaal naar alle waarschijnlijkheid zal verrijzen op de plek van het trainingsveld achter het hoofdveld van Reünie. Maar de voetbalvereniging wordt gecompenseerd met de aanleg van een kunstgrasveld en Olympia met vervangende sportvelden.
De infrastructuur in het gebied wordt aangepast aan de nieuwe situatie. “Wat betreft de precieze plek van het gebouw is niets nog helemaal zeker”, aldus Van der Krist. ”De uiteindelijke inpassing in het gebied gebeurt in nauw overleg met alle betrokkenen. Ik weet alleen wel dat de sportieve en culturele contacten in de omgeving ook hun weerspiegeling gaan vinden in ons curriculum.” De gebouwen van het Staring College op de huidige locaties aan de Beukenlaan en de Herenlaan zullen na een overgangsfase verdwijnen.

14,7 miljoen
Met de bouw van de accommodatie voor de eerste twee jaar van havo/vwo, de vmbo basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg en mavo, is 14,7 miljoen euro gemoeid. Dat is inclusief de herinrichting van het gebied. Het gebouw zal energieneutraal zijn en biedt plaats aan 320 leerlingen. Die capaciteit is vastgesteld op basis van de jongste demografische prognoses voor de komende vijftien jaar. Een gebouw voor de komende veertig jaar volgens Van der Krist. De raad zal in de bijeenkomst van 7 juni nog wel formeel haar fiat moeten geven aan Campus De wildbaan.

Naam
De naam De Wildbaan vindt zijn oorsprong in de tijd (1806-1810) dat het Hof te Borculo deel uitmaakte van het Kroondomein van koning Lodewijk Napoleon van Holland. Er kwam toen een stoeterij op het Hof-terrein en om die reden is toen een schets van het Hof en de omgeving gemaakt. Deze is bewaard gebleven. Op de schets zijn enkele namen herkenbaar, waaronder het in die tijd nog beboste jachtgebied De Wildbaan.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo