De jubilarissen van de Vrouwen van Nu Ruurlo. Foto: PR
De jubilarissen van de Vrouwen van Nu Ruurlo. Foto: PR (Foto: )

Jubilarissen Vrouwen van Nu gehuldigd

RUURLO – Tijdens de afdelingsvergadering van de Vrouwen van Nu Ruurlo op donderdagavond 20 februari in zaal De Keizerskroon werden tien vrouwen gehuldigd voor hun lidmaatschapsjubileum. Het betrof de volgende leden: Jantine de Haan-Wolff (25 jaar lid), Hermien Kranenbarg-Beumer (30 jaar), Willy Kerkwijk-Nijhof, Gretha Lievestro-Aalderink en Ria Wentink-Bruil (35 jaar), Hannie te Veldhuis-Wassink en Gemma Visschers-Kolkman (40 jaar) en Janna Lindenschot-Meerbeek, Jo Sprukkelhorst-Sprukkelhorst en Reindjen Steenblik-Nijen Es (45 jaar).

Nadat tijdens de vergadering het financiële verslag was toegelicht en het secretariële verslag was besproken, werd afscheid genomen van de wijkcontactdames Mariëtte Vreman van wijk 3, zij wordt opgevolgd door Gerda Rijkenbarg en Greet van Langen van wijk 4 die opgevolgd wordt door Dinie Oltvoort. Joke Lievestro neemt de organisatie van de provinciale fietstocht over van Gerry ten Dolle en Hermien te Winkel was als kascommissielid aftredend. Zij wordt opgevolgd door Marijke Nederhoed. In het bestuur waren aftredend en niet herkiesbaar Ingrid Vreman en Marijke Nederhoed. Als nieuw bestuurslid komt Ria Nieuwenhuis het bestuur versterken. Na de pauze brachten de dames van de wijken 4 en 9 een gevarieerd programma op de planken. Alle dames beloonden hen met een groot applaus. Er waren tijdens deze avond 129 dames aanwezig. Aan het slot van de avond bedankte Riki Groot Blumink de vrouwen die er weer een geweldige avond van hadden gemaakt en alle aanwezige leden voor hun komst.

Meer berichten