Heerlijk thuis in eigen huis?

BERKELLAND - Het is inmiddels wel bekend dat de Achterhoek te kampen heeft met een relatief verouderde bevolking. Het is de stad die jongeren nu eenmaal (weg) trekt. Maar wat betekent vergrijzing voor het woongenot van mensen? De Berkellandse campagne 'Heerlijk thuis in huis' wil vijftig plussers stimuleren er over na te denken hoe ze zo lang mogelijk zelfstandig in hun woning kunnen blijven. Welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Door Rob Stevens

Tweeduizend brieven zijn het afgelopen half jaar verstuurd. Om Berkellanders in de leeftijdscategorie van 70-75 jaar uit te nodigen voor een gesprek over hun 'woongeluk'. Daarop kwamen 231 reacties binnen, van inwoners die wel in waren voor zo'n gesprek. Zeven deskundige vrijwillige wooncoaches bezochten de aanvragers en gingen in gesprek. Over thema's die met het ouderen steeds belangrijker worden: veiligheid, verduurzaming en comfortabel wonen. En welke mogelijke aanpassingen in de woning daarvoor noodzakelijk en mogelijk zijn.

De wethouder met wonen in zijn portefeuille, Maikel van der Neut, is blij met de respons. Hij prijst de inzet en het werk van de wooncoaches. Van der Neut: "Iedereen denkt er natuurlijk wel eens over na. Over hoe het straks allemaal moet als je wat ouder wordt. Maar ook hier geldt: "Nadenken is goed, maar regelen is beter'. Daarvoor zijn die gesprekken."

De wooncoaches beschikken over een luisterend oor en praktische oplossingen voor problemen. Soms leidt dat tot de inzet van slimme elektronica, apparaten en netwerken waarmee zorgtaken, communicatie, ontspanning en andere huiselijke bezigheden makkelijker worden. Of het leidt de aanpassing van een badkamer, of een tweede trapleuning. Of minder ingrijpende voorzieningen zoals het plaatsen van een bewegingsmelder, rookmelder of een simpel zaklantaarntje op de nachtkast. En soms leggen de coaches contacten met relevante partijen, zoals: de ProWonen, de gemeente, het verduurSaam energieloket, het Rode Kruis en Zlimthuis.

De wethouder is blij met de goede respons op de campagne. Een volgend initiatief dient zich al aan. Na de bevolkingscategorie in de leeftijd van 70-75 is nu de groep erna aan de beurt, de categorie 60-62. Berkelland heeft zo'n 19.000 huishoudens waarvan 13.000 in de categorie vijftigplus. De gemeente stelt zichzelf ten doel dat uiteindelijk aan het eind van dit jaar vijfduizend huishoudens zijn uitgenodigd voor een gesprek. Met als vervolgresultaat vijfhonderd woongelukgesprekken en uiteindelijk honderdnegentig huishoudens met zo'n vierhonderd inwoners waar concrete maatregelen worden genomen. Alles ter verbetering van het woongeluk van de 'oudere Berkellander'. Heeft u interesse in een woongelukgesprek? Dan kan men een afspraak maken via www.thuisloket.nu/berkelland of bellen met 0545 - 250 333.

Meer berichten