Yunio let op gezondheid Berkellandse kleintjes

BERKELLAND - Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De JGZ is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen 0 en 18 jaar. De JGZ bevordert, beschermt en beveiligt de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen tot die leeftijd.

Door Rob Stevens

De uitvoering van de JGZ voor 0- tot 4-jarigen wordt in Berkelland al jaren gedaan door Yunio. Yunio jeugdgezondheidszorg is onderdeel van Sensire. De GGD is er voor de bevordering van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij alle inwoners van GGD Noord- en Oost-Gelderland.
In tien gemeenten ondersteunt Yunio met ongeveer 140 medewerkers (de ouders van) zo'n 12.000 kinderen per jaar. De gemeente Berkelland verleent Yunio voor 2020 subsidie voor het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg voor nul tot vier-jarigen. Dat doet Yunio al jaren. Daarnaast verstrekt de gemeente Yunio ook subsidie voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma 2020 en trajecten als Home-Start en InHuis Steungezinnen. Home-start is er voor ouders of verzorgers met behoefte aan gezelschap, een luisterend oor of iemand bij wie stoom kan worden af geblazen. InHuis Steungezinnen regelen een steungezin in de buurt om een ander gezin tijdelijk te ontlasten. Met de subsidies is in totaal een bedrag van 683.233 euro gemoeid. De InHuis Steun-gezinnen wordt met 13.700 euro uit een andere gemeentelijke post gefinancierd.
Yunio is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Wethouder Marijke van Haaren is er trots op dat Berkelland met een dekkingsgraad van 97 procent de hoogste vaccinatiegraad van het land heeft. Uit de cijfers over het verslagjaar 2019 blijkt dat Berkelland, als het gaat om zuigelingen die in 2016 zijn geboren en die volledig zijn gevaccineerd, landelijk hoog scoort (95,5). Net als buurgemeenten in Overijssel en grote delen van centraal-Brabant. Landelijk ligt dat cijfer op 90,2 procent. Gemeenten met een lage vaccinatiegraad zijn vooral te vinden in de zogenaamde 'Bible-belt'.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden