Wijkdag in Ruurlo voor sport en gezonde leefstijl

Door Jan Hendriksen

RUURLO - De Kerst Zwartschool, Beweeg Wijs en gemeente Berkelland organiseren voor zaterdag 4 april 2020 in en rondom het schoolgebouw aan de Schoolstraat in Ruurlo een Wijkdag. Ter voorbereiding van deze dag is er op woensdag 29 januari van 19.30 tot 21.00 uur in de Kerst Zwartschool een informatieavond voor alle deelnemende verenigingen en stichtingen.

Gemeente Berkelland heeft in 2015 groen licht gegeven om in een aantal wijken met Beweeg Wijs, buurtsportcoaches en wijkpartners een mooi vrijetijdsaanbod te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in de organisatie van de Wijkstartdag, die nu, vijf jaar later een vervolg krijgt in de 'Wijkdag Ruurlo'. De Kerst Zwartschool, Beweeg Wijs en gemeente Berkelland streven ernaar om sport, bewegen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de methodiek Beweeg Wijs, bedoeld om kinderen spelenderwijs in beweging te brengen. De methode is ontwikkeld voor kinderen van nul tot twaalf jaar bij de kinderopvang en het basisonderwijs, maar óók voor wijkbewoners en senioren in woonzorgcentra. Het is de bedoeling dat er in heel Ruurlo vóór schooltijd, ín de pauzes en vooral ná schooltijd meer gespeeld, dus meer bewogen wordt. De omgeving van de Kerst Zwartschool is daarvoor ingericht.

Pleinclub
"Vijf jaar geleden hebben we ingezet op de ontwikkeling van een 'jaarvrijetijdsprogramma'. De afgelopen jaren hebben we met verschillende organisaties die aan de Wijkstartdag hebben deelgenomen leuke activiteiten georganiseerd voor de Ruurlose kinderen. Tot 2019 hebben we dit met naschoolse activiteiten wekelijks en daarna maandelijks georganiseerd. In januari 2019 is er een speciale pleinclub opgericht in Ruurlo en ook in omliggende plaatsen voor kinderen die elke week willen bewegen, maar niet wekelijks op dezelfde locatie of in dezelfde sport. Kinderen worden lid van deze pleinclub en betalen hiervoor een kleine contributie", vertellen locatiecoördinator Willemien van Uhm van de Kerst Zwartschool en Robin Usmany van Beweeg Wijs.
Robin Usmany: "Alle activiteiten die voor deze kinderen worden georganiseerd staan in een jaarprogramma. Voor dat jaarprogramma zouden we graag een samenwerking met verschillende organisaties willen aangaan. Samen willen we op zoek naar leuke activiteiten en deze presenteren op de Wijkdag. Na deze dag stellen we de organisaties in de gelegenheid om activiteiten na schooltijd of in het weekend te verzorgen in de vorm van bijvoorbeeld een clinic. Doel hiervan is om organisaties meer bekendheid te geven bij de kinderen door ze er kennis mee te laten maken, kinderen meer te laten bewegen in hun vrije tijd en jaarlijks een gevarieerd beweegaanbod aan te bieden. Na het uitwisselen van informatie gaan we het vooral hebben over de te organiseren Wijkdag en kunnen we met elkaar sparren welke activiteiten geschikt en uitdagend zijn op het schoolplein of in de wijk."
V
erenigingen of stichtingen die niet benaderd zijn, maar wel een goed idee voor de Wijkdag hebben kunnen zich alsnog aanmelden via het e-mailadres: wijkdagruurlo@outlook.com.

Meer berichten