Gelselaar aangesloten op het (zon)lichtnet

GELSELAAR - Gelselaar en omgeving zijn in 2013 tot 'beschermd stads- of dorpsgezicht' verklaard. Er zijn ruim vierhonderd dergelijke gebieden met zo'n cultuurhistorisch karakter in Nederland. Die plekken zijn zo beschermd tegen aantasting. De keerzijde ervan is echter dat lastiger aangesloten kan worden bij nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals het opwekken van zonne-energie.

Door Rob Stevens

Maar de gemeente heeft natuurlijk zo haar energie doelstellingen te halen en ook veel 'Gelstersen' dragen zonlicht een warm hart toe. De gemeente heeft daarom contact gelegd met het Gelders genootschap om te kijken of hier niet 'enige beleidsruimte' is te scheppen. Wethouder Anjo Bosman benadrukt dat ook de dorpsorganisatie 'Gelsters Belang' nauw bij dat overleg en de afwegingen zijn betrokken. Nu zijn nog vrijwel nergens zonnepanelen mogelijk in Gelselaar. Er is vooral samen gekeken of en waar versoepeling van de geldende regels mogelijk is. Dat is volgens het Genootschap het geval. Gelselaar is daarvoor opgedeeld in gebieden met elk een eigen karakteristiek. Niet elk pand of elke straat heeft immers een zelfde historische status.
Er is nu ruimte geschapen om op sommige panden toch zonnepanelen te plaatsen. De toelichting bij de aanwijzing van Gelselaar tot 'beschermd stads- of dorpsgezicht' door het Rijk geeft aan dat het accent in de bepaling ligt bij het deel van het dorp dat is gebouwd tussen 1850 en 1920. Met de nieuwe regels komt er ruimte voor zonnepanelen op panden in de jongere woonstraten Teeuwland, Meester Heuvelstraat, Meester Krebbersstraat, De Mölle en op de gymzaal De Benneker, bij panden die zijn gebouwd ná 1920 en bij boerenerven buiten de dorpskom.
Het plaatsen van zonnepanelen in het oudste deel van het dorp, met name de Dorpsstraat en het gebied rond de kerk, blijft in principe uitgesloten. Daar staan de meeste karakteristieke panden en monumenten. Bovendien lenen de daken van die panden zich ook minder voor zonnepanelen.

Meer berichten