Het 'winnende' team, met het idee 'Labgoed'. Foto: Hans Leeflang
Het 'winnende' team, met het idee 'Labgoed'. Foto: Hans Leeflang

Delftse studenten brainstormen over energietransitie Nettelhorst

Algemeen

BORCULO / LOCHEM - De Nettelhorsterweg (N825) staat volop in de belangstelling, niet in de laatste plaats door het burgerinitiatief 'De Slimste Weg' en de daaruit voorgekomen 'Proeftuin Nettelhorst'. Het idee achter de Proeftuin, een denktank, is te komen tot een gebiedsinnovatie door samenwerking van stakeholders, bewoners, bedrijven, overheden en kennisinstituten als Saxion en (Technische) Universiteiten. De toekomst is al zichtbaar, is de gedachte achter het initiatief. Een van de thema's is energietransitie binnen het gebied Nettelhorst. In het kader van hun Cases on Tour weken mochten (internationale) studenten van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft zich woensdag buigen over de vraag hoe deze transitie het beste vormgegeven kan worden.

Door Rob Weeber

Het bezoek aan de regio begon met een rondleiding door het gebied. Dat was voor enkele studenten zelfs de eerste keer dat ze met koeien in aanraking kwamen. Terug bij de Melktap splitsten ze zich in drie groepjes op. Aan het eind van de dag presenteerden ze hun ideeën omtrent 'Energy transmission in the new livable estate Nettelhorst'. Hun zienswijze betrof een mix van korte en lange termijnmaatregelen, variërend van storytelling nu tot labexperimenten voor later. Rode draad in de presentaties was de term 'community', eigen, duurzame identiteit en zelfregie. Mede door het bezoek aan de boeren, werd het boerenbedrijf veelal als vertrekpunt gekozen. De eerste groep had zeer creatief de term 'Labgoed' bedacht, een variant op landgoed (Nettelhorst). Het lab was het symbool voor een innovatie hub, een open source platform waar de kloof tussen boeren en vernieuwers wordt gedicht, waar wordt samengewerkt aan nieuwe verdienmodellen voor energietransmissie. Bijkomend voordeel van deze kennisgemeenschap is dat het talentvolle jongeren aantrekt die zich ook in het gebied willen vestigen. Het gaat om co-creatie voor een duurzame samenleving.

De tweede groep duidde op de bestaande kloof tussen de bestaande energieaanbieders en de gebruikers ervan. Zij legde de nadruk op de vorming van een (energie)gemeenschap die zelfvoorzienend moest zijn. De boeren zouden de voortrekkers moeten zijn met de vorming van een energiecoöperatie voor het gebied. Dit zou leiden tot meer (energie)identiteit en saamhorigheid in het gebied. Aansluiting aan andere regio's kan daarna volgen. Jonge boeren zijn een andere generatie en moeten anders boeren dan de vorige.

De derde groep richtten zich meer op het nu en de mogelijkheden van zogenaamde smart grids, het tweerichtingsverkeer van energie. Het teveel aan opgewekte energie op de boerderij kan afgezet worden voor bijvoorbeeld dagjesmensen die de e-bike willen opladen. De regio moet zich naar buiten toe zichtbaarder profileren als het gaat om wat er gezamenlijk en duurzaam ondernomen wordt. Bijvoorbeeld via banners of stickers langs de weg met de tekst: 'Hier wordt energie opgewekt voor de lokale inwoners'. 'Artfull promotion' was de term die hierbij gebezigd werd.

Uiteindelijk wees de begeleidingscommissie, onder meer bestaande uit Peter Post, consultant strategie & innovatie en rentmeester2050 Maurice Beijk, het idee van het Labgoed als het meest bruikbare aan. Duurzame innovatie in de eigen regio, een nieuwe identiteit voor het landgoed Nettelhorst. Het sluit prima bij de Proeftuin aan.
Foto: Het 'winnende' team met het idee 'Labgoed' (Foto: Hans Leeflang)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo-Ruurlo