Jan van Dijk (l) en Herman van den Berg coördineren de actie Kerkbalans in Ruurlo. Foto: Wietse van den Berg.
Jan van Dijk (l) en Herman van den Berg coördineren de actie Kerkbalans in Ruurlo. Foto: Wietse van den Berg.

Actie Kerkbalans gaat weer van start

RUURLO – De Actie Kerkbalans gaat zaterdag 18 januari weer van start in heel Nederland. Zoals altijd doen ook de kerken in Ruurlo mee. De Dorpskerk en de Willibrorduskerk zijn inmiddels voorzien van het Kerkbalans spandoek.

Door Jan Hendriksen

Het doel van deze actie is natuurlijk niet moeilijk te raden. De kerkgenootschappen willen geld inzamelen om de plaatselijke kerken in stand te kunnen houden. Zowel de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem als de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Sint Willibrordus roepen hun leden en parochianen op om een bijdrage te doen. "Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat we onze twee prachtige kerkgebouwen in stand kunnen houden. Ook voor pastorale zorg en allerlei andere plaatselijke kerkelijke activiteiten is financiële ondersteuning van levensbelang. Het betreft natuurlijk wel twee gescheiden organisaties en ook twee gescheiden inzamelacties, maar de periode is gelijk en ook de doelen vertonen grote overeenkomsten", zo verklaren de coördinatoren van de actie, Herman van den Berg namens de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem en Jan van Dijk namens de RK Geloofsgemeenschap Sint Willibrordus.

Het thema
Het thema van de actie is dit jaar 'Onze Kerk, Geef voor je Kerk'. Jan van Dijk: "Natuurlijk is een kerkgebouw onmisbaar, het staat letterlijk als een symbool voor al onze activiteiten. Erediensten in de kerk en alle andere bezigheden daaromheen, gedragen door een actieve groep parochianen, zijn daarbij van groot belang. Natuurlijk willen we onze Geloofsgemeenschap graag in stand houden. Dit kan alleen maar als we daar voldoende financiële middelen voor hebben. De financiële bijdragen vanuit de geloofsgemeenschap zijn daarbij doorslaggevend. Graag willen we benadrukken dat de opbrengsten ten goede komen aan onze plaatselijke gemeenschap."

Waardevol
Het kerkenwerk in de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem, maar ook de instandhouding van de Dorpskerk in Ruurlo, vraagt elk jaar weer om veel geld. Denk daarbij ook aan het beroepen van een nieuwe predikant. De opbrengst van Kerkbalans is voor de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem jaarlijks goed voor bijna 75 procent van de begroting. "Dus is het zeer waardevol een bijdrage te doen aan de Kerkbalans. Zonder deze financiële steun zijn we nergens. Als we als kerkelijke gemeente toe willen naar meer pastoraat en een sluitende begroting dan zullen daar structureel inkomsten tegenover moeten staan. De mogelijkheden voor aanstelling van een nieuwe dominee is mede afhankelijk van de opbrengsten uit de actie Kerkbalans 2020. We voelen en ervaren dat de kerk ons verbindt en steunt op die momenten dat we dit nodig hebben. Als we alle activiteiten, zoals kerkdiensten, bezoekwerk, gespreks-groepen, vespers, koffieochtenden, jeugdwerk, inspiratie en ontmoeting, kinderwerk, diaconale hulp waar ook ter wereld willen blijven organiseren hebben we geld nodig", aldus Herman van den Berg.

Grote Startmaaltijd
Op zaterdagmiddag 18 januari om 17.00 uur is er in kerkelijk centrum De Sprankel een eetcafé waarbij vrijwilligers die medewerking verlenen aan de actie van de Protestantse Gemeente Ruurlo – Barchem kunnen aanschuiven bij de 'Grote Startmaaltijd'. In de weken na 18 januari zullen de betreffende gemeenteleden en parochianen worden benaderd en aangeschreven. Informatiefolders en inschrijfformulieren zullen daarbij beschikbaar zijn of meegeleverd worden. Beide kerken rekenen op een goed resultaat.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden