Uitkomsten enquête Berkelland in Balans

BERKELLAND - Dinsdagavond 7 januari zijn in de raadscommissie Bestuur en Sociaal de uitkomsten gepresenteerd van de enquête over Berkelland in Balans. 1.341 inwoners hebben deelgenomen, waarvan 1.239 inwoners via de enquête en 102 via de straatinterviews. "Een prachtige respons!", aldus een woordvoerder.

De uitkomsten leveren enkele conclusies op. Zo is er een grote bereidheid om mee te (blijven) denken, vooral op het gebied van zorg, veiligheid, wonen en fijn leven. Bezuinigingen moeten vooral gezocht worden in: cultuur, fijn leven, werken en ondernemen, duurzame energie en sport. Bezuinigingen moeten vooral niet gezocht worden in zorg en samen veilig.

Er zijn verschillende thema's om met (ervarings)deskundigen en direct betrokkenen over verder te praten. "Op dit moment zitten we in de tweede fase van het proces Berkelland in Balans. In deze fase gaan we ombuigingsideeën verder verkennen en uitwerken. De helft van de inwoners geeft aan bereid te zijn om mee te blijven denken over de ombuigingen. Zij geven aan dat vooral op de thema's zorg, veiligheid, wonen en fijn leven te willen doen."
Tijdens de vergadering van de raadscommissie van 7 januari zijn 5 thema's (normaliseren van zorg, openbare ruimte in het buitengebied, zwembaden, leges, bijzondere bijstand/schuldhulpverlening/kwijtschelding) genoemd waaruit de raad op 21 januari een keuze kan maken. "Over de gekozen thema's gaan we als gemeente doorpraten met (ervarings)deskundigen en direct betrokkenen. Allereerst zullen de thema's en de toetsingscriteria worden besproken in de commissie Bestuur en Sociaal op 14 januari 2020."

Berkelland in Balans
Oplopend naar 2023 is er een structureel tekort in de begroting van 3,5 miljoen euro. "In Berkelland willen we de dingen graag samen doen. Daarom maken we voor de ombuigingsvoorstellen ook gebruik van de denkkracht en creativiteit van de Berkellandse samenleving. Doel van Berkelland in Balans is een zorgvuldig proces waarbij het college in mei-juni 2020 een onderbouwd voorstel voorlegt aan de gemeenteraad in de Perspectiefnota 2021, waarin de meerjarenbegroting sluitend is", aldus de woordvoerder van de gemeente Berkelland .

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden