Hageman Medisch Centrum, zorg dichtbij. Foto: Rob Stevens
Hageman Medisch Centrum, zorg dichtbij. Foto: Rob Stevens (Foto: )

Krachtig signaal naar bestuur streekziekenhuis

BERKELLAND - Tijdens de afgelopen raadsvergadering kwam de voorgenomen sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Streekziekenhuis Koning Beatrix (SKB) ter sprake. Betsy Wormgoor van de PvdA en Joke Pot van gemeentebelangen hebben in dat licht een motie opgesteld waarin een beroep wordt gedaan op het bestuur van het ziekenhuis.

Door Rob Stevens

In de motie wordt gepleit vóór handhaving van een volwaardig aanbod van zorg in Winterswijk. Veel mensen zijn volgens Wormgoor geschrokken van het voornemen deze twee afdelingen te sluiten. Wormgoor is bang dat sluiting van deze afdelingen de positie van het ziekenhuis verzwakt. Zorg moet volwaardig beschikbaar zijn, over de hele breedte. Bijvoorbeeld voor een zwangere vrouw in Berkelland die acuut hulp nodig heeft.

Alle raadsfracties ondersteunen haar pleidooi en willen een krachtig signaal afgeven richting het bestuur aangeven waarin zij de zorg van de inwoners in Berkelland onder de aandacht brengen. Het bestuur van Santiz neemt hierover in februari een besluit. Santiz is per 1 juli 2017 de nieuwe naam voor de overkoepelende organisatie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Slingeland Ziekenhuis.

Wethouder Marijke van Haaren ondersteunt de motie van de raad. Van Haaren: "Het college gaat deze motie volwaardig uitvoeren. Mevrouw Wormgoor zei het terecht, wij gaan natuurlijk niet over dat besluit. Maar het is, in de gegeven situatie, goed een stevig signaal richting de Raad van bestuur van Santiz ziekenhuizen te geven." De tussenzin 'gegeven de huidige situatie' plaatst zij niet voor niets. Ze wijst er ook op dat het zorglandschap aan het veranderen is, verschuift. Er is een tendens naar specialistische zorg, slimmer uitgevoerd, dicht bij de mensen huis. Een tendens naar minder ziekenhuisopnames, met op termijn andere invullingen van zorg.

Op de websites van de Santiz ziekenhuizen, waaronder het SKB ook valt, worden vragen beantwoord over de strategische koers voor de ziekenhuizen van Santiz. Vraag vijf luidt: Verdwijnen de acute geboortezorg en klinische kindergeneeskunde per 2025 uit het SKB? Het antwoord is: Dat is juist. Op basis van grondig onderzoek is geconcludeerd dat bundeling van de acute geboortezorg en de klinische kindergeneeskunde (de opnames van kinderen in het ziekenhuis) op de nieuwe locatie aan de A18 de beste oplossing is om ook in de toekomst excellente zorg aan te kunnen bieden in de Achterhoek.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden