Stevig gesprek gemeentebesturen met raad van bestuur SANTIZ ziekenhuizen
Streekziekenhuis Beatrix. Foto: PR
Streekziekenhuis Beatrix. Foto: PR (Foto: )

Stevig gesprek gemeentebesturen met raad van bestuur SANTIZ ziekenhuizen

Weinig tijd en ruimte om te praten over alternatieven

Door Bernhard Harfsterkamp

WINTERSWIJK – Maandagmiddag hebben afvaardigingen van de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk een gesprek gehad met de raad van bestuur van de Santiz-ziekenhuizen. Aanleiding is het voorgenomen besluit om vanaf 2025 de (acute) verloskunde en de klinische kindergeneeskunde te centraliseren in het nieuwe Slingelandziekenhuis. Bestuursvoorzitter Chrit van Ewijk laat via de website van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix weten, dat het een constructief gesprek was. "Ik heb het meer als stevig ervaren", zegt wethouder Elvira Schepers van de gemeente Winterswijk.

'Gevraagd besluit terug te nemen'
Het woord constructief wil wethouder Schepers nog wel gebruiken voor het deel dat over de intensive care ging. Daarvan is inmiddels duidelijk dat die voor de komende tien jaren in het SKB en in het Slingelandziekenhuis is gegarandeerd. "Het gesprek was niet constructief over de afdeling verloskunde en de kinderafdeling. De raad van bestuur blijft uitgaan van verplaatsing naar Doetinchem. We hebben als gemeentebesturen gevraagd het besluit terug te nemen, zodat we samen kunnen werken aan een andere oplossing. Dat wil de raad van bestuur niet." Toch laat Van Ewijk op de website van het SKB weten 'nadrukkelijk' open te staan voor alternatieven 'op weg naar de definitieve besluitvorming'. Wethouder Schepers heeft twijfels over deze uitspraak, omdat in februari al het definitieve besluit wordt genomen. Zij vindt dat er dan te weinig tijd is om nog fatsoenlijk in gesprek te komen met de gemeentebesturen, de huisartsen, de verloskundigen en de inwoners.

Minister zal aandringen om besluitvorming uit te stellen
Misschien komt er toch meer tijd, omdat minister Bruno Bruins de raad van bestuur zal vragen die te geven. De sluiting van de twee afdelingen kwam op dinsdag 3 december ter sprake in het vragenuur in de Tweede Kamer. Kamerlid Joba van den Berg (CDA) vroeg de minister voor de kerst in gesprek te gaan met de betrokkenen in de Achterhoek. Ze noemde daarbij met name de 'Stichting vrienden van het SKB', die in het verleden regelmatig geld heeft ingezameld voor het ziekenhuis. Uit een brief aan de raad van bestuur van de stichting blijkt grote teleurstelling over de gang van zaken. Bruins vindt het echter een taak van de SANTIZ-ziekenhuizen zelf om in gesprek te gaan met de gemeentebesturen en de inwoners. De enige toezegging die hij deed was, dat hij met de raad van bestuur in gesprek wil gaan om te benadrukken dat ze meer tijd moeten nemen voor de toekomstplannen, zodat alles zorgvuldig besproken kan worden met betrokkenen. "Als al in februari een besluit wordt genomen, vind ik dat op het randje."

Afdeling verloskunde moet binnen drie kwartier bereikbaar zijn
In het vragenuur vroegen verschillende Kamerleden minister Bruins zich uit te spreken tegen de sluiting van de twee afdelingen. Dat deed hij niet. Hij wilde ook niet zeggen of er dan nog sprake is van een volwaardig ziekenhuis of dat acute verloskunde een essentiële afdeling is, die niet verplaatst kan worden. De minister gaat er van uit dat de SANTIZ-ziekenhuizen goede zorg voor iedere inwoner in de Achterhoek zullen waarborgen. In een schriftelijke beantwoording van de vragen van Van den Berg, die al eerder op papier waren ingediend, geeft de minister wel aan dat het ziekenhuis in Winterswijk volgens de "gevoelige ziekenhuisanalyse" "een gevoelig ziekenhuis is voor de afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde". Een bereikbaarheidsanalyse van de nieuwe locatie van het Slingelandziekenhuis moet duidelijk maken of dan nog steeds voldaan kan worden aan de eis dat de afdeling verloskunde binnen drie kwartier bereikt kan worden voor de inwoners van de Oost-Achterhoek. Wijst de analyse uit dat dit niet zo is, dan kan van verplaatsing geen sprake zijn.

Slechts één uitkomst mogelijk
Voor wethouder Elvira Schepers is er slechts één uitgangspunt voor de toekomst: de beide afdelingen moeten in het streekziekenhuis blijven. "Ik wil dat ook mijn dochter en vele anderen in Winterswijk kunnen bevallen." Wanneer je de afdeling verloskunde en de kinderafdeling weghaalt verdwijnt een van de pijlers. "Als je een pijler onder iets weg haalt, wordt het minder stabiel. Dan kan het ook omvallen en dat is onze grootste zorg." Ook voor de huisartsen en de inwoners in de Oost-Achterhoek. De petitie om een volwaardig streekziekenhuis te behouden, gestart door de D66 jongeren, ondersteund door alle politieke partijen in Winterswijk, is inmiddels ruim 7000 keer ondertekend.

Zorgen breed gedeeld
Verschillende Winterswijkse raadsfracties hebben de zorgen over de toekomst van het SKB inmiddels aangekaart bij de fracties in andere gemeenten, in de Provincie en in de Tweede Kamer (vandaar ook de vragen in het vragenhalfuur). Het CDA heeft inmiddels namens alle Winterswijkse fracties een motie opgesteld, die maandag 9 december in de Achterhoek Raad, waarin bijna alle raadsfracties uit zeven Achterhoekse gemeentes zijn vertegenwoordigd, wordt behandeld. De Achterhoek Board, bestaande uit de burgemeester van Doetinchem, enkele wethouders en een afvaardiging van maatschappelijke organisaties, wordt daarin gevraagd zich in te zetten voor het behoud van twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek, beide met een afdeling verloskunde en een kinderafdeling.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden