Opinie | Stil asfalt gevraagd voor de hele N825
Foto: Achterhoek Nieuws bv
Foto: Achterhoek Nieuws bv

Opinie | Stil asfalt gevraagd voor de hele N825

Stil asfalt gevraagd voor de hele N825

Op 20 november brengt de commissie verkeer van de Staten van Gelderland een werkbezoek aan de omgeving van de Nettelhorsterweg (N825) en houdt om 19.00 uur in De Melktap in Geesteren (Gld) een hoorzitting over het inpassingsplan Verlegging N825. Het burgerinitiatief 'de Slimste Weg van Nederland' gebruikt deze gelegenheid om te pleiten voor stil asfalt, ook voor de eerste 4 kilometer van de N825.
Al twee jaar spant 'de Slimste Weg' zich in voor de leefbaarheid van de omgeving van de N825. Daarbij zijn in samenspel met ondernemers, onderzoekers en de betrokken overheden mooie resultaten geboekt. Denk aan het toekomstige inhaal verbod en slimme signaleringen op deze levensgevaarlijke racebaan. Ook is er een groenplan voor de hele weg gemaakt, beginnen we binnenkort met het testen van de zogenoemde 'Geluidsrail' en heeft de provincie een hoge ambitie om de weg duurzaam aan te besteden.

Terugdringen van de geluidhinder: top prioriteit van de buurt
Op één punt is er onvoldoende voortgang gemaakt: het terugdringen van de geluidhinder. De topprioriteit voor de buurt. 'De Slimste Weg' constateert, dat door de aanleg van de rondweg Lochem en door de autonome groei van het verkeer de geluidhinder aanzienlijk zal toenemen1. Dat staat op gespannen voet met de ambities, die de provincie zelf formuleert in de provinciale omgevingsvisie 'Gaaf Gelderland' en in het provinciale actieplan Geluid 'Onze wegen worden stiller'.
Ook constateren de initiatiefnemers, dat de provincie in haar plannen geen rekening houdt met de hinder beleving van de omwonenden en met het stiltegebied 'Borculo Noord', dat direct aan de weg grenst. In het buitengebied draagt het geluid (vooral van de vele vrachtwagens2 ) ver en lang. Op de uitnodiging om ter plaatse metingen te doen is (tot nu toe) niet gereageerd.

Een belangrijk bezwaar van het burgerinitiatief is, dat de onderbouwing van het provinciale plan vol zit met rekenregels, die niet uit te leggen zijn aan de omwonenden. Zo wordt gerekend met de wettelijk toegestane maximum snelheid van 80 kilometer per uur, terwijl uit metingen blijkt, dat op de N825 veel harder wordt gereden3. Voor het gedeelte langs het industrieterrein Overberkel gaat de provincie uit van stil asfalt, niet omdat daar zoveel mensen wonen, maar omdat daar al stil asfalt ligt. Het puntensysteem voor woningen waarmee de doelmatigheid van stil asfalt wordt bepaald gaat uit van de hinder in 2016 in plaats van de hinder in de toekomst (2030). Dat puntensysteem heeft als consequentie, dat de ene helft van de weg wel stil asfalt zal krijgen en de andere helft niet. Ook dat valt niet uit te leggen aan de mensen, die direct aan de weg, of in de onmiddellijke omgeving wonen. Ook niet aan de mensen (en dieren) die in het stilte gebied wonen.


Burgerinitiatief De Slimste Weg

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden