Lotte Roos en Wilfried Klein Gunnewiek. Foto: Rob Stevens
Lotte Roos en Wilfried Klein Gunnewiek. Foto: Rob Stevens (Foto: )

Thema-avond: De beste buur van de natuur

BERKELLAND - Over gebrek aan belangstelling heeft de agrarische sector de laatste tijd niet te klagen. Het zijn met name de uitstoot van stikstof en ammoniak die daarbij de aandacht trekken. Dat heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Een goede aanleiding voor de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel en Slinge donderdag 14 november een avond te organiseren over kringlooplandbouw. Een bijeenkomst die mede wordt gefinancierd door de Gemeente Berkelland.

Door Rob Stevens

De VAN is er naar eigen zeggen voor het beheer en de ontwikkeling van (agrarische) natuur waarbij natuur-, milieu- en landschapswaarden hoog in het vaandel staan. Wilfried Klein Gunnewiek is coördinator bij de VAN. Klein Gunnewiek: "De landbouw is opgevoed en groot geworden met het idee zoveel mogelijk opbrengst per vierkante meter te behalen. Maar je moet eigenlijk per situatie, afhankelijk van bijvoorbeeld de grondsoort en de omgeving, bekijken wat het meest optimaal is om te produceren. Dan komt diversiteit om de hoek kijken. Het landschap van de Achterhoek is uitermate geschikt voor verschillende 'typen van boeren'. Allemaal met een eigen verdienmodel."
Lotte Roos is voorzitter van het bestuur van de VAN. Roos: "Kringlooplandbouw of circulaire landbouw is denken in kringlopen. Dat betekent dat je zo min mogelijk afvalstromen produceert in het bedrijf. Je haalt niet alleen wat uit de grond maar geeft ook terug. Dat hoeft niet alleen voor het eigen bedrijf te gelden, daar kun je ook de wijdere omgeving bij betrekken. Als je natuurgebieden verschraalt kun je elders het maaisel voor de verrijking van de bodem gebruiken. En dat is een simpel voorbeeld, maar zo zijn er veel meer.

De inzet van de avond is agrariërs aanknopingspunten te geven om met een ander type bedrijfsvoering aan de slag te gaan en handvatten aan te reiken voor kringlooplandbouw. Hoe dat in het eigen bedrijf zou kunnen. En vooral hoe samen zaken kunnen worden opgepakt. Om daarover van gedachten te wisselen is Dr. Martin Scholten uitgenodigd, algemeen directeur Dierwetenschappen van de Wageningen University & Research. Hij is tevens adviseur van Carola Schouten de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over kringlooplandbouw.

Hij zal deze avond bezoekers meenemen in zijn visie op deze wijze van landbouw en de meerwaarde ervan voor het landschap en de natuur. En niet voor niets hier. De regio is door de minister aangewezen als een nationaal gebied om te experimenteren met de mogelijkheden van kringlooplandbouw. Martin Scholten vindt de Achterhoek een innovatieve streek. Daarom komt hij hier ook graag spreken. Maar ook om input te krijgen uit de sector zelf om zijn visie verder te ontwikkelen.
Deze avond zullen veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk de revue passeren, initiatieven in de regio op het gebied van milieukwaliteit, waterbeheer, bodemvruchtbaarheid, natuur en landschapsbeheer. Met als slogan 'De beste buur van de natuur is de boer'.

De thema-avond begint om 20.00 uur op het recent geopende Natuurpark Kronenkamp, Kronenkamp 14 in Neede. Voor de pauze houdt Martin Scholten zijn verhaal. Na de pauze om 21.15 uur is er aandacht voor praktijkvoorbeelden van kringlooplandbouw in de regio. Om 22.30 uur is de afsluiting met een hapje en een drankje. Aanmelding wordt op prijs gesteld en kan via: info@vanberkelenslinge.nl.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden