'Rentmeester 2050' Maurice Beijk. Foto: Rob Weeber
'Rentmeester 2050' Maurice Beijk. Foto: Rob Weeber (Foto: )

Berkelland Onderneemt Duurzaam informeert ondernemers

BERKELLAND - Investeren in duurzaamheid kost geld, zo is vaak te horen. Niet als je de kenners mag geloven. Het levert volgens hen juist geld op. Dinsdagavond hield de werkgroep Berkelland Onderneemt Duurzaam een informatieavond voor Berkellandse ondernemers. Waarom moet je investeren in duurzame maatregelen en wat zijn de succesverhalen? De werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse Berkellandse ondernemersverenigingen, is opgericht om collega-ondernemers te bewegen om toch vooral te investeren in duurzaamheid. Het sluit bovendien prima aan bij de ambitie van de gemeente om in 2030 geheel energieneutraal te zijn.

Door Rob Weeber

Vraag niet wathet kost, kijk wat het oplevert


Gastheer was Maarten Reimes van Hof van Eckberge, zelf al jaren bezig met 'gestuurd gedrag' als het om energiebesparing gaat. Door het dagelijks monitoren van alle ideeën die worden bedacht, wist het bedrijf al 50% van zijn energieverbruik terug te dringen. Een ander voorbeeld is Schuurman Schoenen, eigenaar van inmiddels 45 filialen. Ieder filiaal wordt verduurzaamd en zelfs het interieur bestaat inmiddels uit (deels) hergebruikt materiaal. Hardloper daar is de ledlamp. Verduurzamen is keuzes maken en opvoeden, aldus Maurice Beijk. De 'Rentmeester 2050', zoals hij zichzelf noemt, is een echte 'trendsetter' als het gaat om het alternatief en soms ook dwars tegen de stroom in benaderen van duurzaamheidsvraagstukken. Hij haalde het (commerciële) succesverhaal van de nieuwbouw van Unipro in Haaksbergen aan, absolute koploper als het gaat om duurzaam bouwen. Tevens een signaal naar de politiek dat het ook anders kan en moet, buiten de begaande paden om. Vraag niet wat iets kost, kijk wat het oplevert, is zijn motto.

Informatieplicht
Ook Otto Willemsen, betrokken bij Achterhoek Onderneemt Duurzaam (AOD), is ook zo'n voorloper op het gebied van verduurzaming. Hij gaf het overzicht met betrekking tot de energiescans. Indien een bedrijf tot 50.000 kWh of 25.000 kub gas verbruikt, is een eenvoudige MKB Energy Check up (E-scan) voldoende. Het geeft ondernemers inzicht in mogelijke energiebesparing. Bij een verbruik tussen 50.000 en 200.00 kWh of 25.000 -75.000 kub gas, kan de E-scan met de DO-scan uitgebreid worden (scan voor Duurzame Ondernemen). Zolang er nog 'voorraad ' is, betalen provincie, gemeente en AOD de kosten hiervoor. Daar komt nog bij dat verbruikers in deze categorie al vanaf 1 januari 2019 verplicht zijn om in het kader van de wet Milieubeheer op te geven welke energiebesparingsmaatregelen zij denken te gaan nemen. Tot nu toe is de gemeente Berkelland nog coulant met de handhaving van deze verplichting, maar de aanwezige ambtenaar Matthew Vuijk bevestigde dat handhaving wel dichterbij komt. De hoogste categorie verbruikers, boven de 200.000 kWh, kunnen een uitgebreide E-scan en/of een DO-scan laten doen, met een kleine tegemoetkoming in de kosten voor de energiescan.

Na afloop van het officiële gedeelte konden de bezoekers langs enkele stands, waar ondernemers hun ervaringen deelden over de aanschaf van onder meer zonnepanelen en ledverlichting. De sfeer van de avond was positief, het lijkt erop dat meer en meer ondernemers op de rijdende trein springen en mee willen helpen aan een leefbare planeet voor de volgende generaties. De eerste stap is Berkelland energieneutraal in 2030. Het lijkt ver weg, maar komt ras naderbij.


www.achterhoekonder
neemtduurzaam.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden