De inname van debussen met melk. Foto: Collectie Bertus ter Weeme
De inname van debussen met melk. Foto: Collectie Bertus ter Weeme (Foto: )

Lezing van Old Reurle over bussenmelkvervoer

RUURLO - De novemberlezing van de Historische Vereniging Old Reurle gaat over bussenmelkvervoer in de twintigste eeuw. De lezing wordt verzorgd door Bertus ter Weeme uit Ruurlo en vindt plaats op woensdag 13 november.

De novemberlezing van Old Reurle door Bertus ter Weeme behandelt het transport van melk in bussen, van melkveehouder naar zuivelfabriek, en wordt belicht met een PowerPointpresentatie. In de lezing wordt aandacht geschonken aan het ontstaan van de melkritten en de uitvoering hiervan. Ook de meerdere mogelijkheden van vervoer, de aanbesteding en de moeilijkheden die de bussenmelkrijder tegenkwam in zijn dagelijkse werkzaamheden komen aan de orde.
Het zware beroep dat door menige melkrijder, vaak met plezier, is uitgevoerd, wordt uitvoerig behandeld. Ook is er aandacht voor de reden waarom aan dit transport van melk een einde kwam. In de boerengezinnen is dit soms met weemoed ondergaan, terwijl anderen de modernere wijze van melktransport met vreugde ontvingen. Bertus ter Weeme is altijd werkzaam geweest in de zuivel en nauw betrokken bij de melkveehouderij.

De avond vindt plaats op woensdag 13 november en begint om 20.00 uur in de Sprankel te Ruurlo.

Meer berichten