Bijeenkomst over windenenergie in Berkelland

BERKELLAND - Berkelland streeft er naar om, samen met de andere Achterhoekse gemeenten, in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat er in de gebouwde omgeving net zoveel energie duurzaam wordt opgewekt als er wordt verbruikt. Een enorme uitdaging waar bedrijven en particulieren al flink werk van maken. Toch kan de doelstelling alleen worden gehaald als er ook windmolens worden ingezet. Daarover wil Berkelland Energie graag met de inwoners van de gemeente Berkelland in gesprek. Wat vinden zij van het opwekken van windenergie? Iedereen kan meepraten en is welkom tijdens de verkennende informatiebijeenkomst op zaterdag 21 september 2019 vanaf 13.00 uur bij Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo.

De komst van windmolens is momenteel een actueel onderwerp. De afgelopen tijd is er veel meer draagvlak ontstaan. Het opwekken van windenergie is nodig om de energietransitie te laten slagen. Dat besef dringt door. Daarbij: de nieuwste, hoge windmolens veroorzaken amper overlast. Slagschaduw en geluidshinder zijn te verwaarlozen. Daar staan grote voordelen tegenover, zoals de enorme capaciteit. Berkelland heeft zes of zeven windmolens nodig om voldoende duurzame energie op te wekken, in combinatie met de zonneparken. De windmolens kunnen na zorgvuldig procedures een plek krijgen op twee of drie strategische plekken in de gemeente. Het is de bedoeling dat omwonenden en andere inwoners participeren in de exploitatie van de windmolens. Daarmee zijn zeer aantrekkelijke rendementen van vijftien procent haalbaar. Berkelland Energie is voorstander van een zo groot mogelijke invloed van burgers op hun eigen energie. Via (mede)eigenaarschap is dit het beste te realiseren. Dan ligt het eigendom bij burgercoöperaties en hebben inwoners die investeren het voor het zeggen.

Tijdens de middag wordt tekst en uitleg gegeven over nut en noodzaak van het opwekken van duurzame energie door middel van windmolens. Wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland gaat dieper in op het gemeentelijk beleid. Energiebedrijf Pure Energie geeft een toelichting over hoe het proces rond het ontwikkelen van een windmolen in zijn werk gaat en hoe omwonenden hierbij worden betrokken. Ook de Achterhoekse Groene EnergieMaatschappij (AGEM) en Berkelland Energie laten hun licht schijnen over het onderwerp. Daarna is er alle ruimte tot discussie.

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 21 september om 13.00 uur bij Buitencentrum Kerkemeijer. Inloop van 13 tot 13.30 uur. Programma van 13.30 uur tot 15.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.


www.BerkellandEnergie.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden