Welzijnsraad bijeen in 't Haarhoes

BERKELLAND - De Welzijnsraad Berkelland vergadert op donderdag 19 september in Dorpshuis 't Haarhoes aan de Haardijk 2b in Noordijk en iedereen is van harte welkom.

De Welzijnsraad is een adviesorgaan van de Gemeente Berkelland. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Burgemeester en Wethouders over de beleidsaspecten in het sociale domein. Dit betreft onder andere maatschappelijke ondersteuning aan doelgroepen zoals jeugd, ouderen en gehandicapten, maar de adviezen gaan ook over bijvoorbeeld onderwijs, sport, veiligheid en de openbare ruimte.

De Welzijnsraad wil dicht bij de inwoners van Berkelland staan. Zij hoort graag wat er leeft bij de burger en wat de actuele lokale onderwerpen zijn in het kader van het maatschappelijke belang. Daarom houdt de Welzijnsraad de maandelijkse vergadering op locatie in één van de dorpen of kernen. De raad nodigt de lokale belangenvereniging uit en ook burgers zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Wie een vraag heeft of een onderwerp wil aandragen om te bespreken in de vergadering, dan kan ook gebruik maken van het inloopspreekuur. Dat is voorafgaand aan de vergadering, van 19.30 tot 19.45 uur.

De agenda van de vergadering inzien kan op de website. Ook is daar het jaarverslag te vinden en is er te lezen over welke onderwerpen deraad het afgelopen jaar advies uitgebracht heeft.


www.welzijnsraadgemeenteberkelland.nl

Meer berichten