Ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd onder inwoners Berkelland

Voortaan direct na het keukentafelgesprek en inzet van ondersteuning

BERKELLAND - De gemeente Berkelland wil graag weten wat de ervaringen zijn van inwoners die gebruik maken van jeugdhulp en hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor werd tot nu toe elk jaar een grootschalig ervaringsonderzoek gedaan. Vanaf deze maand vraagt de gemeente Berkelland inwoners om direct na het keukentafelgesprek en de inzet van ondersteuning een vragenlijst met hun ervaringen in te vullen. Op die manier kan de gemeente nog sneller inspelen op behoeftes, verwachtingen en suggesties die inwoners (anoniem) doen.

Tot afgelopen voorjaar werkte de gemeente met een jaarlijks onderzoek. Via een steekproef werden inwoners die bijvoorbeeld in 2018 een keukentafelgesprek of ondersteuning hadden gekregen, in 2019 anoniem gevraagd naar hun ervaringen. Wethouder Marijke van Haaren: "We kiezen er nu voor om het onderzoek zo dicht mogelijk op het keukentafelgesprek en de geleverde ondersteuning te laten plaats vinden. Dan zitten de positieve en kritische ervaringen nog vers in het geheugen. En dat helpt ons om de manier waarop wij ons werk doen, zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en behoeftes die er leven."

Vragenlijst
Deze maand krijgen alle inwoners die een keukentafelgesprek hebben gehad, een maand na dit gesprek een vragenlijst toegestuurd. Inwoners die ondersteuning ontvangen, krijgen na 6 maanden een vragenlijst. Dit heeft ermee te maken dat de zorg vaak langere tijd doorloopt. Inwoners kunnen de vragenlijst anoniem invullen.
Ook inwoners die het afgelopen jaar een keukentafelgesprek hebben gehad of ondersteuning hebben gekregen, ontvangen deze maand nog een vragenlijst. Vanaf daarna gaan we werken met een maandelijkse uitvraag. Onderzoeksbureau BMC voert namens de gemeente Berkelland het onderzoek uit.

Meer berichten