Zes jaar geleden werd het Brooks Feest van zaal Mentink verplaatst naar een tent. Foto: Jon Florijn.
Zes jaar geleden werd het Brooks Feest van zaal Mentink verplaatst naar een tent. Foto: Jon Florijn. (Foto: )

Buurtvereniging Het Broek viert 60-jarig bestaan

RUURLO – Soms in de snikhete zon en feesttent in augustus zoals in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Ook wel eens zoals rond de millenniumwisseling midden juni in de stromende regen. Dit jaar in april zelfs met hagel en sneeuw. Maar ieder jaar is 't Brookse Feest in die zestig jaar nog gevierd sinds de eerste editie in oktober 1959. 'Brookse leden' vieren zondag 25 augustus tijdens een speciale jubileumdag met onder meer een brunch, boerengolf, een 'voute bingo' en met medewerking van De Sleppers het feit dat Buurtvereniging Het Broek en Omstreken dit jaar haar zestig jarig bestaan viert met als jaarlijks hoogtepunt 't Brookse Feest. "Er is een jubileumcommissie in het leven geroepen om deze dag te organiseren. Het bestuur is vrijaf deze dag", aldus Chiel Tragter namens de jubileumcommissie.

Door Jan Hendriksen

Traditionele buurt-, Oranje- en volksfeesten. Ruurlo telt er talrijke. Naast buurtschap 't Broek vieren ook de buurtschappen De Bruil, Veldhoek en Brouwershoek haar jaarlijkse volks- en buurtfeesten. De reeks in Ruurlo ging dit jaar van start in buurtschap 't Broek. Half april, vroeger dan ooit. Het weer werkte niet bepaald mee. Maar toch beleefde het feest een geslaagde zestigste editie. "Niet te vergelijken met de eerste edities die bij café Toevank plaatsvonden. Maar toch een ieder vermaakt zich nog opperbest", zo weet oud- bestuurslid Wim Sprukkelhorst (70) uit ervaring. Maar wat 'beleving' betreft zijn de tijden veranderd. "Had een boerengezin uit 't Broek vroeger vijf bunder hooi in het weiland liggen om 'gebaald' te worden. Ze gingen eerst naar het buurtfeest. Nu is dat niet vanzelfsprekend meer. Lang niet alle buurtbewoners, ook de niet agrariërs onder hen, komen meer op het feest." De tanende belangstelling leidde zes jaar geleden tot een flinke koerswijziging. Men verplaatste het feest vanuit de zaal van café Mentink onder het motto 'Zoepen of Verzoepen' naar een feesttent om drie jaar geleden het feest over te hevelen naar de Kooiersdijk waar bij boerderij Weustermoat een feesttent verrees Ook koos men voor begin mei als feestdatum. "Het motto 'Zoepen of Verzoepen' was niet voor niets gekozen. Want het was alles of niets. En dat is tot nu toe alles geworden, zo verklaart de huidige voorzitter Erwin Sprukkelhorst.

Buurtvereniging Het Broek werd in augustus 1959 opgericht Als plan tot vermaak van mensen die in het Ruurlose Broek woonden. Het Broek ligt tussen de buurtschappen Dijkhoek (Borculo), Brouwershoek en De Bruil noordelijk en zuidelijk van de Groenloseweg. De activiteiten van de buurtvereniging beperkten zich niet tot het jaarlijkse buurtfeest alleen. Al vrij snel na de oprichting ging men ook reisjes organiseren voor de leden. Fietstochten en de bingo worden nog jaarlijks georganiseerd. Succesnummers waren onder meer de playbackshows voor zowel volwassenen als de jeugd. Bij café Mentink werd ook jaren lang carnaval gevierd door de buurtvereniging en organiseerde men harmonicadagen. Ook traden in de begin jaren bekende artiesten op: André van Duin, de Mounties (Piet Bambergen en Rene van Vooren), Gert en Hermien Timmermans en Connie Vink. Ook organiseerde de buurtvereniging van 1974 tot 1997 jaarlijks een autocross. Legendarisch binnen de buurtvereniging is het jaar 1979. Men organiseerde toen voor het eerst een trekkertrekwedstrijd. Trekkertrek begon toen in feite net van de grond te komen. Met meer dan achtduizend bezoekers werd dit wel het grootste succes uit de historie van de buurtvereniging. "Nooit was er file in de Achterhoek maar toen was er een file op de Groenloseweg. Van heinde en verre waren bezoekers en deelnemers gekomen. Penningmeester Ap Ooyman is toen onder politie begeleiding met de opbrengst naar de bank getogen. Hij voelde zich helemaal niet op zijn gemak met zoveel geld op zak", zo weet Wim Sprukkelhorst te vertellen.

Toekomst
Hoe de toekomst van de buurtvereniging met ruim 450 tellende leden en het buurtfeest er uitziet blijft ongewis. Erwin Sprukkelhorst: "Tijden veranderen. We zullen moeten blijven inspelen op de behoefte van de leden en samenwerking zoeken waar dat mogelijk is. Zo is met buurtvereniging De Bruil en Omstreken al een aantal malen de verlichtingsroute 'Broek en Bruil verlicht' georganiseerd en zal dit jaar in samenwerking met Jong Gelre voor de tweede maal een 'spooktocht' georganiseerd worden," aldus Erwin Sprukkelhorst.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden