Stichting Fonds 2013 keert ruim 30.000 euro uit

Algemeen

BORCULO - De Stichting Fonds 2013, ontstaan na de verkoop van de Stichting Centrale Antenne Inrichting Borculo (SCAI), heeft in de vergadering van 11 juli weer nieuwe aanvragen voor projectbijdragen en evenementbijdragen behandeld.

Evenementenbijdragen
Er zijn 36 aanvragen voor een evenementenbijdrage behandeld. Hiervan zijn er 3 afgewezen. De volgende aanvragen zijn gehonoreerd met een bijdrage van 300 euro: Stichting Nationale Feest- en herdenkingsdagen (twee keer), De Zonnebloem afd Borculo-Haarlo, muziekvereniging Amicitia (twee keer), Club 4 O, GSV '63 , Paasvuurbouwers Dijkhoek, muziekvereniging Volharding, Stichting Zomerfeesten Haarlo, Speeltuin de Koppel, muziekvereniging De Eendracht, Scouting Borculo, Gym. Ver. Borchlo, De Hamelandse Menners, Borculose Ondernemersvereniging, Sportclub Haarlo, Stichting Behoud Hervormde kerk Borculo, Stichting Promotie Borculo (twee keer), Stichting Bie Winkels, ijsclub Borculo en Buurtvereniging Pr. Beatrixstraat, Speeltuin Noord, Buurtvereniging Heer Rudolfstraat, Buurtvereniging Het Hofplein, Goudenregenstraat, voor deelname aan de verlichtingsroute Septemberfeest en Groep 6 OBS de Voshaar, Ouderraad OBS de Voshaar, Buurtvereniging Haarlose Veld, Boys Haarlo, voor deelname aan de optocht Zomerfeest in Haarlo en Highland Valley Pipes and Drums voor herdenkingsconcert 3 en 5 mei.

Projectaanvragen
De hoogste bijdrage werd dit keer toegekend aan de BMAC voor de renovatie van het clubgebouw en opslagruimte op het crosscircuit. De totale kosten worden geschat op 128.000 euro inclusief vrijwilligersuren. De bijdrage is vastgesteld op 10.000 euro. Stichting Borculo beleef de Berkelstad kan een bijdrage van 3.000 euro tegemoet zien voor het realiseren van een kabouterroute door Borculo, totale geschatte kosten van het project is 8.500 euro. Kunstkring Berkelland Art is 3.000 euro toegezegd inzake opzetten van een nieuwe kunst- en wandelroute nabij de Lebbenbrugge, totale geschatte kosten voor dit project zijn 8.500 euro. De Meester H.W. Heuvelstichting wil naar aanleiding van het 85-jarig bestaan een nieuw boek uitgeven over de geschiedenis van de Lebbenbrugge. Toegekend is een bijdrage van 1.250 euro. De openbare scholen in Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo gaan jaarlijks met groep 7 en 8 naar Kamp Westerbork. De scholen krijgen 1.000 euro om dit bezoek mogelijk te maken. BZC krijgt een bijdrage van 1.000 euro voor de aanschaf van een bedienunit persoonlijke fouten, IP camera en vervanging wedstrijdtafel. Totale kosten van dit project zijn 2.995 euro. Buurtvereniging De Maat, Mozartstraat en Deugenweerd krijgen een bijdrage van 500 euro voor de aanschaf van een vlaggenmast-kerstboom met ledverlichting. Geesterens Belang gaat een beamer aankopen voor algemeen gebruik en ontvangt hiervoor een bijdrage van 400 euro. De Borculose Ondernemers Vereniging vraagt een bijdrage aan voor beplanting in de bloembakken in de binnenstad en ontvangt hiervoor eenmalig een bijdrage van 300 euro. Gelselaars Belang organiseert een herhalingscursus bediening AED en krijgt hiervoor een ondersteuning van twintig euro per cursist. Tot slot heeft de jubileumcommissie van Korfbalvereniging Olympia een aanvraag ingediend om in het kader van het 100-jarig bestaan in 2022 de basisscholen in Borculo voor het schoolplein een vaste korfbalpaal aan te bieden. Besloten is om per geplaatste paal een derde van de kosten (ruim 300 euro per paal) als bijdrage toe te kennen. Eén aanvraag werd afgewezen.

Alle indieners ontvangen officieel bericht over de toekenning en de wijze van betaalbaar stellen van de bijdragen. Nieuwe aanvragen dienen voor 30 september ingediend te zijn om in de volgende vergadering behandeld te kunnen worden.
De actuele voorwaarden en beperkingen voor het indienen van een aanvraag, alsmede het aanvraagformulier staan op de website van de Stichting Fonds 2013: www.fonds2013.nl. Ook kan op het kantoor aan de Hessenstraat een aanvraagformulier worden opgehaald. Het e-mailadres is: info@fonds2013.nl. Belangrijke voorwaarde voor het indienen van een aanvraag is dat de activiteit in de voorbereidende fase dient te zijn. Reeds plaatsgevonden activiteiten komen niet voor een bijdrage in aanmerking. Voor de evenementbijdragen geldt de bepaling dat per organisatie maximaal twee aanvragen per kalenderjaar kan worden ingediend. Bij de projectbijdragen is het aantal bepaald op één aanvraag per kalenderjaar. Onvolledige aanvragen worden niet eerder in behandeling genomen dan nadat de gevraagde gegevens alsnog zijn ingeleverd.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Achterhoek Nieuws Borculo - Ruurlo