De muziekkoepel werd in 1937 door de Ruurlose burgerij aangeboden aan muziekvereniging Sophia's Lust in het kader van haar 75-jarig jubileum. Foto: Jan Hendriksen.
De muziekkoepel werd in 1937 door de Ruurlose burgerij aangeboden aan muziekvereniging Sophia's Lust in het kader van haar 75-jarig jubileum. Foto: Jan Hendriksen. (Foto: )

Ruurlose muziekkoepel gerenoveerd

RUURLO – Het behoort tot een van de vijftig gemeentelijke monumenten in Ruurlo: de muziekkoepel aan de Domineesteeg. In de afgelopen weken werd de koepel in opdracht van de gemeente Berkelland gerestaureerd. Het plafond werd gedeeltelijk vernieuwd, de wanden gesausd en de vloer werd gerenoveerd. Tijdens de veertigste editie van Ruurlose braderie van de Achterhoekse Folkloredansers op woensdag 21 augustus zal de muziekkoepel weer in gebruik worden genomen. Tot zolang zullen de 'bouwhekken' rondom de muziekkoepel in het plantsoen blijven staan.

Door Jan Hendriksen

Het plantsoen was in 1907 door de familie Van Heeckeren van Kell die Huize Ruurlo bewoonde aangelegd. Aan de zijde van de Groenloseweg en de Domineesteeg was dit plantsoen toegankelijk door middel van een poort met een draaikruis. Gezeten op een bankje onder de kastanjebomen had men destijds een prachtig uitzicht op de es van het Rikkelder. Op 31 augustus 1917 werd het plantsoen verfraaid met een hardstenen bank: de Scholtenbank. Deze was door de inwoners van Ruurlo aangeboden aan burgemeester Scholten ter gelegenheid van zijn afscheid van de gemeente Ruurlo. In het plantsoen heeft ook nog een 'Irene boompje' gestaan die in de oorlog door de Landwacht is vernield. In 2004 werd een klein kunstwerk met als thema 'Ingesloten' van Toos Gipman en in augustus 2011 het klein maar fijn telefoonkunstwerkje 'Met mij' in het plantsoen geplaatst.

De muziekkoepel werd in 1937 door de Ruurlose burgerij aangeboden aan muziekvereniging Sophia's Lust in het kader van haar 75-jarig jubileum. Op 11 november 1936 bestond Sophia's Lust 75 jaar. Vanwege het huwelijk van Koningin Juliana en Prins Bernard werd de viering van dit feit doorgeschoven naar 1937. Van 6 tot en met 8 augustus van dat jaar werd er in Ruurlo een groot nationaal federatief concours georganiseerd met daaraan gekoppeld een zomerkermis om de kas te spekken. Bij dit jubileum liet de Ruurlose bevolking zich ook niet onbetuigd. Zij bood Sophia's Lust in het plantsoen aan de Domineesteeg een eigen 'muziektent' aan. De bouw van de muziekkoepel was in handen van de Ruurlose aannemers Kamperman en Ribbers.

Regelmatig
In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werden er op zomeravonden regelmatig concerten in de koepel georganiseerd en waren er optredens van de Achterhookse Folkloredansers. Vele jaren vond in het verleden de officiële opening en de prijsuitreiking van de volksspelen van de Ruurlose Septemberfeesten van Oranjevereniging Ruurlo in de muziekkoepel plaats en ook vormde de koepel jaarlijks het eindpunt voor de fakkeloptocht tijdens Koninginnedag. Sporadisch vonden in de afgelopen twee decennia nog muziek- of culturele activiteiten plaats zoals onder meer in 2011 toen het Achterhoek Spektakeltoer circus Ruurlo aandeed. Sinds 2016 vormt het plantsoen en de directe omgeving het middelpunt voor de oldtimershow die de Achterhookse Folkloredansers tijdens de braderie organiseert. In de muziekkoepel treden dan dans- en muziekgroepen op die dan op het zelfde moment aan de Folkloredag van de Achterhookse Folkloredansers deelnemen.

Perfecte locatie
Als het aan de Ruurloër Gertie Klein Kranenbarg ligt vinden er in de toekomst weer muzikale optredens en activiteiten in de gerenoveerde muziekkoepel plaats. "Het is een perfecte en prachtige locatie voor kleinschalige muziekactiviteiten. Er zijn al wat contacten gelegd. Want ook andere Ruurloërs hebben inmiddels belangstelling en initiatieven om hieraan medewerking te verlenen. En daarvoor wil mij wel als contact persoon inzetten (tel. 06-53649726). Maar eerst wil ik hierover contact hebben met de ambtenaar van de gemeente Berkelland om duidelijkheid te verkrijgen over de voorwaarden " Vanuit de gemeente Berkelland laat Leendert Koertse weten medewerking te willen verlenen aan de activiteiten in de muziekkoepel. "Dergelijke initiatieven juichen we alleen maar toe. Het is een prachtig gemeentelijk monument waarvan gebruik kan worden gemaakt." Ook muziekvereniging Sophia's Lust overweegt om in de toekomst (weer) gebruik te maken van de muziekkoepel als het in het programma van de muziekvereniging kan worden ingepast." Het is een schitterende locatie zeker nu het verkeer niet intensief meer van de Groenloseweg gebruik maakt", zo verklaart waarnemend voorzitter Arend Vredeveld van Sophia's Lust.

Buurtbewoners
Ook de buurtbewoners zullen ongetwijfeld de eventuele nieuwe initiatieven omarmen. Want voor hen is het een doorn in het oog dat het plantsoen en de koepel op gezette tijden door jongeren als 'hangplek' wordt gebruikt.

Meer berichten