Bijenhoudcursus voor beginners

RUURLO - De bijenhoudersverenigingen Lochem, Berkelland en Steunt Elkander uit Ruurlo organiseren vanaf november 2019 een cursus bijen houden voor beginners. De cursus wordt gegeven door Ben Som de Cerff, bijenteeltleraar aangesloten bij de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

De cursus begint met drie theorielessen. De voorbereidingen van een les worden per e-mail toegezonden. Een studieboek dient de deelnemer/deelneemster zelf aan te schaffen. Vanaf april 2020 wordt een achttal praktijklessen gegeven. In september 2020 volgen na de opgedane praktijkkennis nog twee theorielessen. In de maand oktober 2020 kan een schriftelijk examen worden afgelegd. Wie een voldoende haalt ontvangt een certificaat. Wil men daarna gaan starten met imkeren, dan krijgt hij/zij een eerste volk van de vereniging waarvan hij/zij lid wordt.
De kosten van de cursus bedragen om en nabij de 175 euro. Informatie over locatie, mentoren en andere cursuszaken worden op een later moment verstrekt. Er wordt gewerkt met minimaal vijf volken en maximaal vijftien cursisten. Aanmelden via het e-mail-adres: bhvruurlo@hotmail.com.

Meer berichten