Werkgroepleden en vrijwilligers van de expositie Mathilde – muze of mythe met op de voorgrond links voorzitter Joop Huisman. Foto: PR
Werkgroepleden en vrijwilligers van de expositie Mathilde – muze of mythe met op de voorgrond links voorzitter Joop Huisman. Foto: PR (Foto: )

Terugblik op Mathilde – van muze tot mythe

RUURLO - De expositie over Mathilde Willink, Mathilde – van muze tot mythe, is nog maar net afgelopen, maar nu al is zeker dat het de gemoederen nog lang zal bezighouden. Het dorp Ruurlo stond van 11 mei tot begin juli in het middelpunt van de belangstelling met deze gewaagde en zeer professioneel opgezette expositie over een van de meest besproken vrouwen in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Na haar mysterieuze dood in 1977 verflauwde de belangstelling van het grote publiek, maar de komst van Kasteelmuseum MORE heeft de aandacht voor haar en haar jurken van Fong Leng ongetwijfeld een boost gegeven. Begrijpelijk dus dat de organisatoren van de expositie juist haar als eerste thema kozen binnen het meerjarenplan 'In het voetspoor van Willink'.

Door Rob Weeber

Mythe of muze, het is maar vanaf welke kant je de zoektocht naar haar diepste wezen wilt beginnen. Zelf vond ze dat ze 'als de maan was, pas zichtbaar als zij door de zon van anderen werd beschenen', zoals in haar biografie van Lisette de Zoete te lezen is. Zo moet het ook voor de organisatoren hebben gevoeld: er viel voldoende licht op galerie De Smidse om te kunnen stralen. Het kunstgehalte was hoog en betrof grotendeels nieuw werk van de betrokken kunstenaars. Uiteindelijk passeerden meer dan drieduizend bezoekers de ingang. Ze kwamen uit alle uithoeken van ons land en zelfs uit het buitenland. Joop Huisman en Peter van der Heij, beide lid van de werkgroep, kijken dan ook met meer dan tevredenheid terug op het succes. "Het organiseren van een expositie is misschien wel met een expeditie te vergelijken, het is maar de vraag of je je doel bereikt, " begint Peter van der Heij. "De echte evaluatie volgt nog, maar terugkijkend kunnen we nu al stellen dat we ons doel ruimschoots bereikt hebben. Daarvoor moeten we zeker ook onze gastheren en -vrouwen bedanken. Zij hebben de bezoekers meegenomen door de expositie en voor een stukje verdieping gezorgd. Daarnaast waren we erg blij met de inzet van werkgroeplid Rob Teunissen die zijn etalages aan Fong Leng ter beschikking stelde. Zij maakte voor ons een uitzondering en haar creativiteit zorgde voor nog meer verbinding tussen de expositie en het dorp Ruurlo. Ook andere bedrijven verbonden zich aan de expositie. In de horeca bijvoorbeeld stonden de Mathilde-lunch en Mathilde-koffie op het menu. Verder nam de Dorpskerk het initiatief om een eigen folder uit te brengen. Hier stond het drieluik over Mathilde van Roeland van der Kley opgesteld. Samenvattend kunnen we stellen dat er met lokale mensen iets moois tot stand is gekomen. Het NRC wijdde er zelfs de gehele achterpagina aan."

'We werden er blij van'
De reacties van de bezoekers waren niet minder positief dan de gevoelens van de werkgroep. Saillant detail was dat een van de bezoeksters zelf ook Mathilde heette en een gedicht over haar naamgenoot schreef, getiteld 'Het leven van Mathilde'. De eerste strofe luidde: 'In de leegte van de Dorpskerk trekken de straatgeluiden door de oude voegen langzaam tot mij door. Nog even alleen, heerlijk alleen in de koelte tussen de dikke witgekalkte muren bij het drieluik van Mathilde'.
Zelfs voorzitter van de werkgroep Joop Huisman werd lof toegedicht. 'Joop Huisman, een tien en een griffel, een zoen van de juffrouw en van mij.' Maar de eenvoudigste en toepasselijkste van alle reacties uit het gastenboek was misschien wel de volgende: 'We werden er blij van'. Het omvat eigenlijk alles, de waardering van het publiek, de saamhorigheid en trots van het eigen dorp, de beleving van de werkgroep en de synergie met het kasteel die ontstond, zelf ook bezoeker en promotor van de tentoonstelling.

Meer berichten