Oud papier voor Sterrenpalet

Oud papier voor Sterrenpalet

EIBERGEN - Woensdagmiddag 3 juli gaan de leerlingen van het IKC Sterrenpalet weer de wijk in om oud papier op te halen. Vanaf 12.30 uur zullen zij de straten bezoeken waar zij reeds eerder die week een papiertje in de brievenbus hebben gedaan met de mededeling dat de container weer komt. Dit is rondom oude locatie aan de Ketterinksteeg en de Pr. Bernardstraat in Eibergen. Tevens kan men deze dag het oud papier zelf brengen bij de school aan de Pr. Bernardstraat 6. Er staat bij de oude locatie aan de Ketterinksteeg geen container meer. Omdat de school voor veiligheid gaat zullen de kinderen een fel gekleurd hesje dragen waardoor zij goed zichtbaar voor mede weggebruikers. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan alle leerlingen van het Sterrenpalet. Van het geld krijgen bijvoorbeeld de kinderen die in groep 8 zitten een mooi herinneringsboek met allerlei foto's en het wordt deels besteed aan de schoolreisjes, speelattributen en andere activiteiten. Dus hoe meer papier er ingezameld wordt hoe meer de kinderen ervan kunnen profiteren.

Meer berichten