Economiedocent Wilco Peters (l), leerlingen Staring college en Jolanda Luimes (r). Foto: PR
Economiedocent Wilco Peters (l), leerlingen Staring college en Jolanda Luimes (r). Foto: PR

Project 'Kofferbakverkoop' stimuleert verbinding onderwijs-bedrijfsleven

BERKELLAND - De werkgroep 'Werkgelegenheid, School & Bedrijf' binnen het Platform Berkelland is actief met het bevorderen van de samenwerking tussen het Berkellandse onderwijs en bedrijfsleven. Een nieuw project is de zogenaamde 'Kofferbakverkoop', bedoeld om een zichtbare verbinding en kennismaking tussen beide doelgroepen tot stand te brengen. De opzet is dat middelbare scholieren in Berkelland, een eerste, praktische kennismaking opdoen met actief ondernemerschap. Deelnemende scholen zijn het Assink lyceum, Staring College, Zone.college en MaxX Onderwijs.

Bedenker en aanjager van het project is werkgroeplid Jolanda Luimes. "Vanuit de werkgroep kwam de wens naar voren om een concreet project op te zetten met daaraan gekoppeld een direct zichtbaar resultaat. Het moest een activiteit zijn waarbij leerlingen en bedrijfsleven elkaar actief ontmoeten. Een kofferbakverkoop door scholieren stond al op de planning en de komst van de eerste Berkelland Rally op 5 oktober sloot daar qua thematiek perfect op aan. De bedoeling is dat we de scholen faciliteren zodat er zo min mogelijk werk op hen afkomt. Zij helpen hun leerlingen weliswaar met het maken van een verkoopplan, maar vervolgens pakt een ondernemer/coach de begeleiding verder op. Dit is iemand uit het bedrijfsleven die heeft gereageerd op de oproep vanuit de werkgroep. Iedere coach begeleidt een groepje van vier leerlingen. Hij of zij wordt ook uitgenodigd op school om het plan van feedback te voorzien. Daarin staat onder meer wat ze gaan verkopen, waarom ze de betreffende keuze gemaakt hebben, voor wie het product of de dienst bedoeld is en hoe ze het gaan aanpakken. Het staat de leerlingen vrij wat ze willen verkopen, dienst of product, zelf gemaakt of ingekocht, zolang het geen stimulerende middelen zijn. Ook de kofferbak moet een echte auto zijn. Als werkgroep willen we graag één stijl aanhouden en zien het liefst bijzondere modellen, zoals een 'Eend' of een oldtimer. Maar als een leerling zelf een bijzonder auto ter beschikking heeft, dan kan dat ook. De verwachting is dat er op 5 oktober bij het Openluchttheater in Eibergen, het start- en eindpunt van de Berkelland Rally, zo'n 15 à 20 kofferbakverkooppunten staan."
Naast de groepjes leerlingen die de kofferbakverkoop doen, maximaal vier per kofferbak, zijn er ook groepjes die de aankleding van de locatie verzorgen en assisteren bij de horeca. De deelnemende leerlingen komen vanuit verschillende profielen, HBR (horeca, bakkerij en recreatie - Staring College en MaxX Onderwijs), M&T (mobiliteit en transport - Staring College), BWI (Bouwen, wonen en interieur - Assink lyceum) en Groen (Zone.college). Ook de niet-verkoopgroepjes maken een plan onder begeleiding van een docent en een ondernemer. In totaal zullen er rond de 100 leerlingen bij het project betrokken zijn, in diverse leeftijden. Deelname is overigens niet verplicht. De opbrengst van de verkoop wordt door de leerlingen bijgehouden en na afloop wordt de balans opgemaakt. De winsten die zijn behaald, worden onder alle deelnemende leerlingen verdeeld. Zij mogen het naar eigen inzicht besteden. Het belang van winst en het verwerven van een stukje inkomen dragen ook bij aan het inzicht in ondernemerschap. Na afloop van de dag vindt er nog een evaluatie tussen leerlingen, docenten, coaches en de werkgroep plaats.
De planning voor het project begint al in mei/juni. De realisatie van het plan gaat na de zomervakantie aan het begin van het nieuwe schooljaar van start. De kofferbakverkoop vindt plaatst op zaterdag 5 oktober tijdens de Berkelland Rally. De locatie is het Openluchtheater Eibergen.

Ondernemers gevraagd
De werkgroep 'Werkgelegenheid, School & Bedrijf' wil graag een oproep doen aan enthousiaste ondernemers om leerlingen van het voortgezet onderwijs in Berkelland (Assink Lyceum, Staring Lyceum, Zone.College en Praktijkschool MaxX) met hun project 'Kofferbakverkoop' te coachen. Het project is een evenement dat aansluit bij de Berkelland Rally op 5 oktober en leerlingen stimuleert om uiteenlopende artikelen te gaan verkopen vanuit een echte kofferbak. Ook zullen leerlingen deelnemen die de aankleding en de horeca op het kofferbakterrein bij het Openluchttheater Eibergen (OLT) verzorgen. Het OLT is de start- en finishplek van de Berkelland Rally. De voorbereidingen, zoals het opstellen van een verkoopplan, worden op school gedaan. Voor een leerzaam en succesvol project echter is ook de inbreng van de coach, van zijn of haar feedback en kennis, noodzakelijk. De begeleiding zal in de maand september plaatsvinden. Aanmelding en informatie omtrent het project en de eigen inzet kan bij: Werkgroep Werkgelegenheid, School & Bedrijf: Jolanda Luimes: 06-12870850.

Meer berichten