Volharding begeleidt ook dit jaar de intocht van de wandelaars. Foto: PR
Volharding begeleidt ook dit jaar de intocht van de wandelaars. Foto: PR

Negende Avondwandelvierdaagse Borculo

BORCULO - Ook dit jaar organiseert de Borculose muziekvereniging Volharding de avondwandel4daagse, die dit jaar plaatsvindt van 3 tot en met 6 juni.

Iedere dag kan er een route worden gelopen van 3, 5 km of 10 km, waarbij alle delen van Borculo en het daarbij behorende buitengebied worden aangedaan.
Er wordt op maandag 3 juni tot en met woensdag 5 juni gestart vanaf de thuislocatie van de vereniging aan de Haarloseweg 7 vanaf de ingang aan de zijde van de parkeerplaats tegenover 't Timpke.
In de foyer kunnen deelnemers die zich middels voorinschrijving hebben aangemeld hun startkaart afhalen en zij die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen zich alsnog hier inschrijven. Op donderdag 6 juni wordt er gestart aan de Haarloseweg 7 vanaf de ingang gelegen aan de zijde van het voormalige Gamma-terrein.
Op de eerste drie dagen kan er gestart worden tussen 18.00 uur en 18.30 uur voor alle afstanden. Op 6 juni start de 10 km tussen 18.00 uur en 18.30 uur, de 5 km tussen 18.30 uur en 18.45 uur
en de 3 km om 19.00 uur voor hun afstand. Dit jaar worden de routes gelopen aan de hand van de routebeschrijving, die men mee krijgt bij de start.

De laatste dag komen de wandelaars samen op de parkeerplaats van supermarkt Coop, waarbij de wandelaars terugverwacht worden tussen 19.30 en 20.00 uur. Aansluitend zal onder de muzikale begeleiding van muziekvereniging Volharding het laatste stuk gewandeld worden naar het muziekcentrum Borculo aan de Haarloseweg, waarna de medailles door de deelnemers die daarvoor gekozen hebben, in ontvangst genomen worden.
De kosten bij voorinschrijving met deelname aan alle vier avonden met medaille zijn vijf euro en voor deelname op één dag 2,75 euro per persoon. Personen die er voor kiezen geen medaille te ontvangen betalen vijftig eurocent per persoon minder. Bij inschrijving op de dag zelf geldt een toeslag van vijftig eurocent per persoon.
Voorinschrijving is mogelijk van maandag 27 mei tot en met woensdag 29 mei tussen 19.00 en 20.00 uur in de verenigingslocatie aan de Haarloseweg 7 te Borculo, alwaar ook extra inschrijfformulieren voor groepen kunnen worden afgehaald.

Meer berichten