De N319. Foto: Rob Stevens
De N319. Foto: Rob Stevens (Foto: )

Oneigenlijk gebruik spreekrecht

BERKELLAND - Dinsdag doet zich in de raad een opmerkelijk voorval voor. Mevrouw Petra Sips heeft zich als 'inspreker' aangediend naar aanleiding van agendapunt 10, het hamerstuk over de Bomenverordening 2019. Zij spreekt de raad echter vervolgens toe over het voornemen van de provincie 343 Hollandse eiken te kappen aan de N319, de weg tussen Ruurlo en Groenlo.

Door Rob Stevens

Het plan de eiken te kappen gebeurt om verkeersveiligheidsredenen. Dat is volgens Sips echter onnodig. De verkeersveiligheid dient het niet volgens haar, kap tast het landschap aan en het gaat om gezonde bomen. Ze heeft haar betoog op papier gezet, aan de raadleden uitgedeeld, en wil dat voorlezen. Zij is nauwelijks aan het woord als burgemeester Joost van Oostrum haar onderbreekt en vaststelt dat zij oneigenlijk gebruik maakt van haar spreekrecht omdat haar inbreng niet over de tekstuele wijzigingen in de bomenverordening gaat. Hij vindt dat oneerlijk ten opzichte van insprekers die zich gewoonlijk wel aan de regels houden.

Een aantal raadsleden morren, waaronder Kuipers van D66 en Wormgoor van de PvdA. Zij zijn het formeel eens met Van Oostrum maar pleiten voor coulance. Ze gebruiken woorden als 'gastvrijheid' en 'verzachtende omstandigheden'. De collegepartijen houden echter formeel voet bij stuk en zijn bang voor precedentwerking. Hans van Boxem van de VVD komt dan met een praktisch voorstel. Hij heeft de door mevrouw Sips uitgedeelde tekst gelezen die ze bezig is voor te dragen. Hij constateert dat de tekst aansluit bij de eerder door Hans Pelle van de PvdA voor deze avond ingediende motie, vreemd aan de agenda. Boxem stelt vast dat haar kwestie dus sowieso deze avond al aan de orde komt en dat de raadsleden haar tekst maar gewoon moeten lezen zonder deze uit de mond van Petra Sips te horen. Mevrouw Sips mag weer naar de publieke tribune. Probleem opgelost.

Aan het eind van de avond komt de motie waar Boxem aan refereert aan de orde. Hans Pelle vindt veiligheid belangrijk, maar denkt dat een deel van die bomen best behouden kunnen blijven. Alleen bomen die de veiligheid aantoonbaar in het geding brengen moeten weg. De gebruikelijke argumenten zoals de ouderdom van de bomen, ziekte, het effect van zonlicht, het effect van bomen op de snelheid van rijden, welke taken en bevoegdheden provincie en gemeenten wel en niet hebben, et cetera, worden uitgewisseld. Het college beoordeelt de omgevingsvergunning voor het rooien van 343 bomen. Wethouder Bosman zegt Pelle toe druk op provincie uit te oefenen het rooien langs N-wegen zoveel mogelijk te beperken en waar enigszins mogelijk naar alternatieve maatregelen te zoeken. De motie haalt het niet, alleen de PvdA, D66 en GroenLinks steunen de motie om aan het kappen langs de N319 voorwaarden te stellen. Het groot onderhoud langs de N18 staat dit jaar gepland.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden