Familie Ruesink levert exclusieve melk

't Westendorp één van de zes bedrijven voor Beter Leven-zuivel

IJZERLO - De boerderij van de familie Ruesink in IJzerlo, 't Westendorp, is één van de zes boerenbedrijven in Nederland die melk mag leveren voor de Beter Leven-zuivel, die te vinden is in de schappen van de winkels van Jumbo.

Suzanne Ruesink is bijzonder trots op het feit dat 't Westendorp de enige leverancier in de Achterhoek is. Ze vertelt: "Om te mogen produceren voor deze Beter Leven-zuivel met één ster moeten we voldoen aan 196 eisen. Dat zijn eisen op het gebied van dierenwelzijn, zoals voldoende ruimte en comfort voor de dieren met bijvoorbeeld voldoende drinkwaterpunten, en met weidegang voor koeien én voor het jongvee. Het voer van de dieren komt van eigen land, en ook zijn er voorwaarden die gunstig zijn voor weidevogels. Het hele productieproces wordt erbij betrokken, waarbij steeds het dier als uitgangspunt wordt genomen. Voordeel voor ons is, dat er ook een plus is voor de boer: we krijgen een betere prijs voor ons product."

Het initiatief voor de zuivel met een Beter Leven Keurmerk kwam van de Dierenbescherming en andere natuurorganisaties, zoals de Vogelbescherming. Zij zijn op zoek gegaan naar een marktpartij die een dergelijk product wel in de markt wilde zetten. Jumbo was daartoe bereid. Vervolgens werd het hele traject beschreven, met de 196 voorwaarden. Er werden passende bedrijven bij gezocht. "We zijn er trots op dat 't Westendorp melk levert voor deze zuivelproducten, zeker omdat maar zes bedrijven dat mogen. Nederland is daarvoor verdeeld in een hoog en een laag deel. In het lage deel moeten de bedrijven bijvoorbeeld zorgen voor vernatting. In het hoge deel, waar wij onder vallen, moeten we werken aan een betere biodiversiteit door te zorgen voor bloemrijke weiden en andere voor weidevogels aantrekkelijke leefomstandigheden."
De boerenbedrijven leveren hun melk aan een bedrijf dat die melk gescheiden van andere melk verwerkt en verpakt."
De Beter Leven-zuivel is te vinden in de schappen bij Jumbo. "De pakken zijn herkenbaar omdat het de enige verpakking is waar een echte koe op staat", verklapt Suzanne.

Meer berichten